Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet i det allmänna valet 2018 - Rivkraft

Demokratisk delaktighet

Resultat från undersökningspanelen Rivkraft innan och efter valet 2018. Över en tredjedel av de som svarade på enkäten upplevde brister i tillgängligheten när de skulle rösta i det allmänna valet. Det var både fysisk otillgänglighet och kognitiva brister.

Deltagarna i undersökningspanelen Rivkraft har svarat på två enkätundersökningar om hur de ser på politik och om de kan vara delaktiga. Den första enkäten skickades ut innan det allmänna valet 2018 och den andra enkäten följde upp tillgängligheten till valet.

Den första enkäten genomfördes 17 maj till 20 juni 2018. 1 898 paneldeltagare svarade vilket är en svarsfrekvens på 76 procent. Den andra enkäten genomfördes 13 september till 8 oktober. 2 517 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 79 procent.

Paneldeltagarna uppger att de är intresserade av politik och ser det som viktigt att samtala om politiska frågor. Flertalet har gjort något för att påverka i samhällsfrågor som de tycker är viktiga. Oavsett om man gjort något aktivt eller inte är drygt hälften av alla missnöjda med sina möjligheter att vara med och påverka. Bland annat är det främsta hindret att politiker och myndigheter inte lyssnar, att man inte blir tagen på allvar och att man inte har tillräckligt med kunskap om hur man gör för att påverka i samhällsfrågor.

Brister i tillgängligheten

Över en tredjedel upplevde brister i tillgängligheten när de skulle rösta i det allmänna valet. Det var både fysisk otillgänglighet och kognitiva brister. I flera fall var röstsedlarna svåra att nå och röstbåsen var inte tillgängliga. Flera uppgav att möjligheten till valintegritet var bristande. Många upplevde att lokalerna inte var tillgängliga. Det var svårt att ta sig in, och få information, i vallokalen. En annan brist var att röstsedlarna inte var tillgängliga. Även avsaknad av parkeringsplatser nära val-/röstningslokalen uppgavs.

Det upplevdes brister både med den muntliga och den skriftliga informationen. Det saknades hörselteknisk utrustning i valstugor och på torgmöten. Flera valstugor saknade ramper för att kunna ta sig in och få del av information. Webbplatser var inte tillgängliga för alla. Det var bristande tillgång till information på lättläst svenska och speciellt debatter på TV var svåra att uppfatta.

Fakta

Rivkraft är Myndigheten för delaktighets undersökningspanel som regelbundet svarar på frågor inom olika samhällsområden. Det ger oss en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av Rivkraft kan vi också identifiera hinder för delaktighet inom olika samhällsområden.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2019

Antal sidor
17

Artikelnummer
2019:3

ISBN (tryck)

ISBN (digital)