Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Rivkraft 21- Bristande tillgänglighet

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Sammanställning av svaren från Rivkrafts enkät nummer 21 - Bristande tillgänglighet.

Rivkraft är Myndigheten för delaktighets undersökningspanel som regelbundet svarar på frågor inom olika samhällsområden. Det ger oss en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av Rivkraft kan vi också identifiera hinder för delaktighet inom olika samhällsområden.

Undersökningspanelen Rivkraft svarade under perioden 14 december 2017 till 15 februari 2018 på frågor om tillgänglighet. Totalt svarade 3 080 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens om 65 procent.

Sedan 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet kan utgöra diskriminering när en verksamhet inte gör tillräckligt för att en person med funktionsnedsättning ska kunna få tillgång till eller delta i verksamheten.

Resultat från enkäten om bristande tillgänglighet

I resultatet från undersökningen finns inga större skillnader i vilken utsträckning kvinnor och män upplever brister i tillgängligheten. Däremot upplever en högre andel av deltagarna brister i tillgängligheten med stigande ålder.

Både när det handlar om att kunna delta i samhället på jämlika villkor som andra, att kunna resa utan hinder och att kunna delta i olika aktiviteter, som till exempel att gå på bio, teater eller att besöka restauranger, barer eller butiker.

Yngre personer upplever däremot i större utsträckning än äldre personer brister i kontakten med myndigheter både i att få kontakt med personal och i själva bemötande

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2018

Antal sidor
13

Artikelnummer
2018:18

ISBN (tryck)

ISBN (digital)