Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Rivkraft 20 - Arbete och sysselsättning

Arbete och försörjning

Sammanställning av svaren från Rivkrafts enkät nummer 20 om arbete och sysselsättning.

Rivkraft är Myndigheten för delaktighets undersökningspanel som regelbundet svarar på frågor inom olika samhällsområden. Det ger oss en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av Rivkraft kan vi också identifiera hinder för delaktighet inom olika samhällsområden.

Undersökningspanelen Rivkraft svarade i oktober 2017 på en enkätundersökning om arbete och sysselsättning. Totalt svarade 1 987 personer.

Diskriminering i arbetslivet

Resultatet visar att fyra av tio paneldeltagare i Rivkraft har upplevt hinder när de har sökt arbete. Det handlar i första hand om negativa attityder från arbetsgivare och/eller handläggare på Arbetsförmedlingen. Otillgängliga lokaler och ansökningsformulär lyfts också som hinder för delaktighet på arbetsmarknaden.

Drygt en tredjedel av paneldeltagarna upplever att de någon gång har blivit diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning när de har sökt arbete. De vanligaste förekommande svaren på vad som har gjort att paneldeltagare har upplevt sig diskriminerade inom arbetslivet handlar om bristande förståelse och kränkande behandling från arbetsgivare. Det handlar också om bristande tillgänglighet och att ha blivit uppsagd eller nekats anställning på grund av sin funktionsnedsättning.

Arbetsf­örhållandena inte tillgängliga

Av de paneldeltagare som arbetar upplever 28 procent att de ofta känner hinder i arbetet. Det främsta hindret är att kunna anpassa arbetet efter sina behov, exempelvis anpassa arbetstid, tempo och uppgifter. Andra hinder är att lokalerna inte är tillgängliga, både fysiskt och/eller miljömässigt. För en fjärdedel av dem som upplever någon form av hinder i sitt arbete har arbetsgivaren inte gjort något för att åtgärda de hinder som finns.

Av de paneldeltagare som uppger att de är i behov av särskilt stöd på arbetsplatsen har 13 procent svarat att de inte har tillgång till det stöd som de är i behov av.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2018

Antal sidor
17

Artikelnummer
2018:13

ISBN (tryck)

ISBN (digital)