Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Rivkraft 18 – hälsa, kost och fysisk aktivitet

Hälsa och fritid

Sammanställning av svaren från Rivkrafts enkät nummer 18, om hälsa, kost och fysisk aktivitet.

Rivkraft är Myndigheten för delaktighets webbpanel. Den är en del av myndighetens uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Med Rivkraft fångar vi upplevelser av hinder till delaktighet i samhällslivet bland personer med funktionsnedsättning.

En tredjedel av de som besvarade Rivkrafts enkät nummer 18, om hälsa, kost och fysisk aktivitet, upplever att deras hälsa är dålig. Det är vanligare att kvinnor upplever sin hälsa som sämre. Fyra av tio kvinnor jämfört med en fjärdedel bland männen upplever sig ha dålig hälsa.

Fyra procent svarade att de behövt söka vård men inte gjort det, främst på grund av negativa erfarenheter från tidigare vårdbesök eller att man inte haft ork att söka vård. En av tio som sökt vård upplevde att vård­personalen inte hade förstått vad de sökte vård för. Att vården enbart sett den diagnos/funktionsnedsättning man hade och inte det man sökt vård för.

Närmare hälften har känt sig diskriminerade i kontakten med vården.

Majoriteten går på de hälsokontroller som de blir kallade till, exempel mammografi eller gynekologisk cellprovtagning. Sex procent svarade att de aldrig går på hälsokontroller även om de blir kallade. Anledningen är att de känner oro inför besöket och/eller att lokalerna inte är tillgängliga.

Närmare hälften har alltid eller ibland behov av stöd från andra personer när de besöker vårdinrättningar. Av de som hade behövt stöd vid sitt senaste vårdbesök uppgav en fjärdedel att de inte fick det stöd de hade behövt. Främsta anledningarna var att de som skulle kunnat ge stöd inte hade haft tid och att vårdinrättningen inte kunnat ge besökstider som passat boendestödjare, kontaktperson, ledsagare eller andra stödpersoner. Flera uppger att de inte har någon som kan följa med. De som inte får någon stödperson med sig, beskriver i fritext, bland annat att de upplever att de inte blir lyssnade till.

Tre av tio motionerar aldrig eller mer sällan än en gång i veckan. Orsaken är i oftast att man saknar ork och ekonomiska resurser. Tre fjärdedelar av samtliga som besvarade enkäten skulle vilja motionera mer än vad de gör idag. Hälften av dem som skulle vilja motionera mer uppger att de inte har ork till mer träning och en tredjedel uppger att de inte har råd att träna mer än vad de gör. 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2017

Antal sidor
26

Artikelnummer
2017:25

ISBN (tryck)
978-91-87883-40-8