Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljning av myndigheter 2022

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

MFD har i uppdrag att följa upp myndigheternas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att följa upp hur myndigheter arbetar med sitt funktionshinderspolitiska uppdrag genomför vi en årlig enkät till samtliga myndigheter.

Uppföljningen 2022 visar ett antal positiva resultat, bland annat har majoriteteten en i hög eller viss utsträckning tillgänglig webbplats. Drygt två av tre svarande myndigheter har målsättningar i styrdokument som de använder för att systematisera arbetet med funktionshindersfrågorna.

 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
35

Artikelnummer
2023:16

ISBN (digital)
978-91-987836-0-5 (pdf)