Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljning av kommuner 2023

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

MFD har i uppdrag att följa upp hur kommunerna arbetar med sitt funktionshinderspolitiska uppdrag och genomför därför en årlig enkät till samtliga kommuner.

År 2023 svarade 70 procent av kommunerna på enkäten, vilket motsvarar 204 av 290 kommuner.

Vissa frågor i 2023 års enkät har förändrats jämfört med 2022. Det innebär att det inte går att jämföra resultaten med tidigare år för vissa frågor. I de fall där frågorna är desamma jämför rapporten resultaten med föregående års enkätresultat.

Det kan också noteras att det vid ett antal frågeområden finns ett fåtal kommuner som anger att de inte alls säkerställer ett funktionshinderperspektiv, eller arbetar med tillgänglighet, trots att detta borde finnas med i arbetet.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2024

Antal sidor
72

Artikelnummer
2024-8

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-988779-9-1