Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljning av regioner 2023

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

MFD har i uppdrag att följa upp hur regionerna arbetar med sitt funktionshinderspolitiska uppdrag och genomför därför en årlig enkät till samtliga regioner.

År 2023 svarade 17 av 21 regioner på enkäten.

Vissa frågor i 2023 års enkät har förändrats jämfört med 2022. Det innebär att det inte går att jämföra resultaten med tidigare år för vissa frågor. I de fall där frågorna är desamma jämför rapporten resultaten med föregående års enkätresultat.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2024

Antal sidor
62

Artikelnummer
2024-9

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-988779-7-7