Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kommunuppföljning 2016 - PM

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Sammanställning av resultat på nationell nivå från 2016 års undersökning av kommuners arbete med tillgänglighet och delaktighet.

Denna PM ger en deskriptiv och aggregerad bild av hur kommunerna och kollektivtrafikmyndigheterna arbetar med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Inledningsvis görs en sammanfattande beskrivning och därefter redovisas de områden som enkäterna behandlar (arbetsmarknad, fysisk tillgänglighet, idrott, kultur, utbildning och transport).

Det är i huvudsak resultaten från kommunuppföljningen 2016 som redovisas, men det görs även jämförelser med 2015 års kommunuppföljning.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2016

Antal sidor
28

Artikelnummer

ISBN (tryck)

ISBN (digital)