Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hinder och möjligheter för ett inkluderande barnrättsarbete

Uppföljning av funktionshinderspolitiken Mänskliga rättigheter

Myndigheten för delaktighet har identifierat ett antal hinder för att ta fram kunskap och statistik där det går att urskilja barn och unga med funktionsnedsättning. Lösningen ligger i hur funktionshindersperspektivet inkluderas i det praktiska barnrättsarbete som samhällets aktörer utför.

Alla barn har rätt till bästa möjliga utveckling och till att få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett funktionsförmåga. För att rättigheterna i barnkonventionen ska kunna säkerställas även för barn och unga med funktionsnedsättning, finns även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I arbetet med att säkerställa rättigheterna för dessa barn krävs ofta mer och annan kunskap om deras förutsättningar och behov. Det krävs också kunskap om konventionens krav på bland annat tillgänglighet, särskilda insatser samt förutsättningar för att barnen ska kunna göra sina röster hörda.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
37

Artikelnummer
2020:10

ISBN (tryck)
978-91-87883-70-5 (pdf)

ISBN (digital)