Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Från digital teknik till digitalisering

Regeringsuppdrag

Redovisning av ett regeringsuppdrag om delaktighet, självbestämmande och trygghet.

Myndigheten för delaktighet, MFD har haft flera regeringsuppdrag om digital teknik och välfärdsteknik. Inriktningen och arbetet har förändrats genom åren från att ha fokuserat på digitalisering av specifika tjänster som trygghetslarm, till att ge ett bredare stöd till kommuner om digitalisering. I detta uppdrag har fokus varit på digital teknik som ett verktyg för individens självbestämmande.

I uppdraget har MFD tagit fram ett metod- och kunskapsstöd, samverkat med andra myndigheter och spridit den kunskap som MFD har utvecklat genom sina regeringsuppdrag de senaste åren.

Samla och öka kunskap om digital inkludering och digitala verktyg
MFD ser digital teknik som ett verktyg för ökad delaktighet och ökat självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. En jämlik tillgång är centralt för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av tekniken och i förlängningen, av sina rättigheter.

MFD:s slutsats efter flera års uppdrag är att det fortsatt finns behov av ökad kunskap om hur digital teknik kan fungera som ett verktyg för självbestämmande och självständighet. Det finns även behov av ökad kunskap om digital inkludering.

Det metodstöd som MFD har tagit fram inom detta uppdrag är ett steg på vägen för att öka kommunernas arbete med frågor om självbestämmande och digital teknik samt digital inkludering.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2019

Antal sidor
29

Artikelnummer
2019:7

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-57-6 (pdf)