Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Föräldraskap och funktionsnedsättning

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Den fördjupade rapporten om att vara förälder och ha en funktionsnedsättning visar att många möts av hinder i sitt föräldraskap. Det handlar bland annat om fördomar, otillgängliga miljöer och brist på individuellt stöd.

Kunskapen om situationen för personer som är föräldrar till barn med funktionsnedsättning är relativt hög. För dem finns ett utvecklat stöd från samhället genom flera nationella och lokala initiativ. När det är föräldern själv som har en funktionsnedsättning är kunskapen däremot alltför låg. Därför har MFD skickat ut en enkät till personer med funktionsnedsättning om föräldraskap.

Myndigheten för delaktighet, MFD, följer utvecklingen av funktionshinderspolitiken. Resultaten i den här fördjupade uppföljningen Föräldraskap och funktionsnedsättning - självupplevda hinder för delaktighet kommer ifrån Rivkraft som är MFD:s undersökningspanel som regelbundet svarar på frågor inom olika samhällsområden.

Resultaten från Rivkrafts enkät visar att:

  • det finns behov av stödinsatser i föräldraskapet
  • nära hälften av de som är i behov av stödinsatser i sitt föräldraskap får inte det
  • avsaknad av stöd får negativa konsekvenser för både förälder och barn
  • föräldrar upplever hinder i relationen till skola eller förskola, vid fritidsaktiviteter och i kontakt med myndigheter
  • en av tio känner sig ofta ifrågasatt som förälder på grund av sin funktionsnedsättning.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2017

Antal sidor
10

Artikelnummer
2017:26