Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Disability Policy in Sweden

This is an overview of Swedish disability policy in English.

The Swedish disability policy is based on the UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities.

The national goal for disability policy is to achieve equal living conditions and full participation for persons with disabilities in a society based on diversity.

This is an overview of Swedish disability policy in English. It is based on the Government Bill 2016/17:188 of the National goal and focus areas for the disability policy, as well as the National strategy for systematic monitoring of disability policy from 2021 to 2031.

På svenska

Engelsk översättning av Sveriges funktionshinderspolitik

Sveriges funktionshinderspolitik utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Detta är en överblick av svensk funktionshinderspolitik på engelska med utgångspunkt i regeringens proposition om nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken samt strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031.

 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
11

Artikelnummer
2023:20

ISBN (digital)
978-91-987836-5-0