Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Demokratisk delaktighet förr och nu

Regeringsuppdrag

MFD fick i uppdrag av regeringen att genomföra insatser som ökar kunskapen om hur förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att delta i demokratiska processer har förändrats under 1900-talet fram till i dag.

Uppdraget var en del av regeringens satsning Demokratin 100 år som har genomförts med anledning av att demokratin i Sverige fyllde 100 år 2021.

I denna rapport berättar MFD inledningsvis om utgångspunkter och arbetssätt för uppdraget, följt av vilka lärdomar som kan dras såhär långt och avslutningsvis vilka aktiviteter som har genomförts i uppdraget och hur arbetet framåt ser ut.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2022

Antal sidor
30

Artikelnummer
2022:4

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-96-5 (pdf)