Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Delaktighetsforskning och funktionshinder

Digital teknik

Kartläggning av kunskapsläge och forskningsbehov inom området delaktighet och funktionshinder, med särskilt fokus på teknik- och designperspektiv.

Den här kartläggningen har genomförts av Per-Olof Hedvall, docent vid Certec, Lunds Tekniska Högskola, på uppdrag av Myndigheten för delaktighet. Uppdraget var att kartlägga kunskapsläge och forskningsbehov inom området delaktighet och funktionshinder med särskilt fokus på teknik- och designperspektiv.

Arbetet ingår som en del i myndighetens arbete med att följa och initiera forskning samt att ta fram och sprida kunskap inom funktionshindersområdet.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2017

Antal sidor
130

Artikelnummer
2017:23

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-39-2 (pdf)