Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
14
okt.

Välfärdsteknik mot framtiden - att ta nästa steg och utveckla arbetet

09:30 - 14:30, Digitalt

Den här konferensen tog upp konkreta tips och idéer på hur välfärdsteknik blir en naturlig del av verksamheten.

Digitala möten, tillsyn med kamera eller att handla via internet är vanligare inslag i vård- och omsorgsarbetet. Den här konferensen lyfte juridiska utmaningar som kan finnas med välfärdsteknik. Vi pratade också om vilka stöd som finns och vad som är bra att tänka på vid upphandling av välfärdsteknik.  Några kommuner delade dessutom med sig av sina erfarenheter. 

Målgrupper

Chefer och strateger i landets kommuner.

Program

Inledning 

Inledning med generaldirektören, Välfärdsteknik mot framtiden 2020

Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén inleder konferensen Välfärdsteknik mot framtiden.

Nyttorealisering

Användare om välfärdsteknik

I filmen berättar användare hur välfärdsteknik bidrar till deras självständighet och delaktighet.

Videoalternativ:

Nyttorealisering

Lilly-Mari Sten från Myndigheten för digital förvaltning om vikten av att ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt när det gäller att arbeta med att realisera nyttor av välfärdstekniska lösningar. Skellefteå kommun, Karlstads kommun och Kalmar kommun berättar om sina erfarenheter.

Länkar

Nyttorealisering på DIGG:s webbplats

Erfarenheter som bidrar till utvecklingen av digitala arbetssätt

Närstående om välfärdsteknik

I filmen berättar vänner och familj om hur användningen av välfärdsteknik bidrar till att de kan kommunicera med och känna trygghet för en närstående.

Videoalternativ:

Erfarenheter som bidrar till utvecklingen av digitala arbetssätt

Monica Rådestad, IVO, berättar om erfarenheter från tillsyn av välfärdsteknik och från verksamheterna i deras utveckling av digitala arbetssätt. Juristen Marie Stegard Lind från utredningen Framtidens teknik i omsorgens tjänst svarar på frågor om juridik kopplat till välfärdstekniska lösningar. Skellefteå kommun, Karlstads kommun och Kalmar kommun berättar om sina erfarenheter.

Länkar

Välfärdsteknik på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats

Nationellt kompetenscenter för välfärdsteknik – samla, skapa, sprida

Personal om välfärdsteknik

I filmen berättar medarbetare hur de får en effektivare arbetsdag och en bättre arbetsmiljö med att arbeta med välfärdsteknik.

Videoalternativ:

Nationellt kompetenscenter för välfärdsteknik - samla, skapa, sprida

Eva Sahlén, SKR, berättar om det nationella kompetenscenter och tio modellkommuner som ger råd, stöd och vägledning till kommuner i frågor om verksamhetsutveckling av äldreomsorgen med stöd av digital teknik. Stina Nyman informerar om arbetet med SKRs beställarnätverk och vägledning för upphandling av välfärdsteknik. Skellefteå kommun, Karlstads kommun och Kalmar kommun delar med sig av sina erfarenheter.

Länkar

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Upphandling av välfärdsteknik på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Att leda den digitala transformationen

Ansvarig om välfärdsteknik

Hör Berit Lomås, enhetschef i Borås stad, om hur de använder välfärdsteknik och hur det påverkar verksamheten.

Videoalternativ:

Att leda den digitala transformationen

Agneta Aldor från E-hälsomyndigheten och Ejja Häman Aktell Vård och omsorgschef i Skellefteå kommun pratar om chefens vardag och vilka krav digitaliseringen ställer på ledarskapet och organisationen.

Länkar

Rapporten Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik (e-hälsa) på E-hälsomyndighetens webbplats (pdf)

Spaning mot framtiden

Nödvändigt för en del - bra för alla

Ett hållbart samhälle är utformat utifrån medborgarnas olika förutsättningar och behov. Det som är nödvändigt för en del är bra för alla.

Videoalternativ:

Spaning mot framtiden

Panelsamtal med Nicklas Mårtensson från Funktionsrätt Sverige, Ejja Häman Aktell från Skellefteå kommun, Bengt Andersson från Nordens välfärdscenter, Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet, Åsa Zetterberg från IT- och Telecomföretagen och Patrik Sundström från Sveriges kommuner och regioner.

Avslutning med socialministern

Avslutning med socialministern

Avslutning med socialministern Lena Hallengren.