Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
30
aug.

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

13:00 - 14:00, Digitalt

I augusti arrangerar nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid en tvådagarskonferens i Stockholm. MFD medverkar i den avslutande föreläsningen om våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning har en ökad risk för utsatthet för alla typer av våld, visar forskningen. Hur kan yrkesverksamma synliggöra behoven hos särskilt sårbara grupper utan att stigmatisera?

I seminariet presenteras ny forskning från Göteborgs universitet liksom praktiska exempel från bland annat socialtjänsten som visar på hur funktionsnedsättning i högre utsträckning kan inkluderas och integreras i arbetet med våld i nära relation.

Vad behöver vi göra för att bättre uppmärksamma och synliggöra utsattheten hos flickor och kvinnor med funktionsnedsättning? Hur kan arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda våld omfatta och nå ut till alla, oavsett funktionsförmåga? Seminariet beskriver hur våldsutsattheten ser ut, vilka faktorer som ligger bakom den samt de förslag för ett förbättrat förebyggande och upptäckande av våld samt stöd och skydd till dem som utsätts.

Medverkande: Maria Melin, projektledare Myndigheten för delaktighet; Mikaela Starke, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet; Sanna Lantz, biståndshandläggare, social- och äldreförvaltningen Haninge kommun; Vesna Suljkic, biståndshandläggare, vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun.

Tid

Klockan 13.00–14.00.

Praktisk information

Seminariet livesänds på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats