Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
23
maj

Våld mot barn och unga med funktionsnedsättning

08:30 - 16:00, Digitalt

Arbetar du med frågor som rör barn och unga? Vill du diskutera aktuell kunskap inom området våld och barn? Då är du välkommen på ett webbinarium där vi uppmärksammar och diskuterar förutsättningar för att förebygga, upptäcka och utreda våld bland barn och unga med funktionsnedsättning.

Barn och unga med funktionsnedsättning utsätts i större utsträckning för våld än andra barn och unga. Trots det får de färre insatser som syftar till att skydda från utsatthet och behandla efter trauma. Våldet förekommer, men det vare sig upptäcks eller behandlas tillräckligt effektivt.

I maj ger Myndigheten för delaktighet, MFD, ut en antologi med textbidrag från över 20 av Sveriges mest framstående forskare inom området för våld mot barn och unga med funktionsnedsättning. Antologin är tänkt att stärka kunskapsutvecklingen inom området och på så sätt skapa bättre förutsättningar för yrkesverksamma att förebygga och upptäcka våldsutsatthet. 

Med avstamp i antologin kommer MFD hålla i ett webbinarium med presentationer och diskussioner i tre block: förutsättningar för att förebygga, upptäcka och utreda våld mot barn och unga med funktionsnedsättning. Varje block inleds med två korta föreläsningar från forskare från antologin. Därefter följer diskussioner i mindre grupper.

Det går bra att delta i delar av mötet.

Följ webbinariet här

Länk till webbinariet som startar kl 8.30 den 23 maj.
Länk till webbinariet (Teams)

Program

8:30 Inledning 

  • MFD:s uppdrag och arbete om våld och funktionshinder, Malin Ekman Aldén, Generaldirektör
  • MFD:s pågående regeringsuppdrag att kartlägga, utveckla och sprida stödmaterial om att förebygga och upptäcka våld mot barn och unga med funktionsnedsättning, Maria Montefusco, uppdragsansvarig.

9:00 Förutsättningar för att förebygga våld bland barn och unga med funktionsnedsättningar som påverkar kommunikation

  • Påverkansfaktorer för ökad sårbarhet för våld, Christine Bylund, filosofie doktor i etnologi vid Umeå universitet.
  • Kommunikationsstöd för att tala om våld, Amanda Nyberg, samordnare fokusområde våld och övergrepp mot barn och forskningsansvarig Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

9:35 Paus

9:45 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, diskussioner i grupp

10:30 Paus

11:00 Förutsättningar för att upptäcka våld bland barn och unga med funktionsnedsättningar som påverkar kommunikation

  • Utsatthet för våld under uppväxten och att identifiera utsatta unga med kognitiv funktionsnedsättning – utmaningar för, och några förslag kring socialtjänstens arbete vid våld i nära relationer, Åsa Källström, professor i socialt arbete vid Örebro universitet.

11:35 Paus

11:45 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, diskussioner i grupp

12:30 Paus

14:00 Förutsättningar för att utreda våld bland barn och unga med funktionsnedsättningar som påverkar kommunikation

  • Barnförhör på barns villkor: Socialtjänstens utredning av barns behov och rättsväsendets brottsutredning på Barnahus, Anneli S Larsson, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.
  • Kommunikationsstöd vid utredande samtal och barnförhör, Sara Landström, professor i psykologi vid Göteborgs universitet.

14.35 Paus

14:45 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, diskussioner i grupp

15:30 Avslutande samtal om det fortsatta arbetet

MFD:s fortsatta arbete inom våldsområdet, Maria Melin, utredare vid generaldirektörens stab och samordnare av jämställdhets- och barnrättsfrågor.

16:00 Webbinariet avslutas