Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
9
nov.

Universell utformning och samhällsplanering

13:00 - 14:30, Digitalt (Teams)

Varmt välkomna till MFD:s möte i Kompetensforum för funktionshindersfrågor. Temat är universell utformning och samhällsplanering.

Universell utformning är en av inriktningarna i funktionshinderspolitiken och ett arbetssätt för att öka delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för alla. Nu gäller det för kommuner och regioner att införliva principen i planeringen för ett framtida samhälle med mångfald som grund.

PeO Hedvall från Certec inleder mötet och ger en introduktion till universell utformning och den nytta som principen kan bidra till.

Därefter kommer Mimmi Beckman från Örebro kommun att berätta om deras utvecklingsarbete av lekmiljöer utifrån Barnkonventionen och vad som kännetecknar en inkluderande lekplats.

Anna Pihlqvist från Höganäs kommun kommer att ge ett praktiskt exempel på hur verksamheter i kommunen kan gå från teori till handling. Bland annat med stöd av en checklista för att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början.

Slutligen kommer Alexandra Antoni från Svenska institutet för standarder att presentera ”Standard för universell utformning” som ger stöd till organisationer att integrera universell utformning i sin verksamhet. Det innebär att utvidga målgruppen användare genom att beakta mänsklig mångfald i design- och utvecklingsaktiviteter.

Tid: 9 november 2023, kl. 13.00-14.30

Plats: Digitalt möte via Teams. Länk skickas dagen innan mötet.

Anmäl dig här senast 6 november

Agenda

13.00 MFD hälsar välkommen

13.05-13.20 Certec, PeO Hedvall – Introduktion till principen om universell utformning.

13.20-13.40 Örebro universitet, Mimmi Beckman – Om att skapa rikare lekmiljöer och viktiga kvaliteter i en inkluderande lekplats.

13.40-13.45 Paus

13.50-14.05 Höganäs kommun, Anna Pihlqvist - Checklista, utifrån principen om universell utformning, ett stöd för att säkerställa tillgänglighet och användbarhet.

14.05-14.20 Svenska institutet för standarder, Alexandra Antoni – ”Standard för universell utformning”, stöd till organisationer att integrera universell utformning i sin verksamhet.

14.20-14.28 Frågor

14.28 Avslut och info om nästa år