Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
5
maj

Nationell SUF-konferens 2021

08:30 - 16:15, Digitalt

MFD deltar på konferensen Samverkan Utveckling Föräldraskap för barn och föräldrar i familjer där förälder har NPF, intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av frågor som rör anpassat föräldraskapsstöd. Till exempel föräldrar, anhöriga, brukarorganisationer och yrkesverksamma inom exempelvis mödra-/barnhälsovård, skola och socialtjänst.

Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén talar kl. 9.35-9.55 under rubriken: Pandemins särskilda konsekvenser för barn och unga i familjer där förälder har NPF, intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter.

Arrangör

SUF-Kunskapscentrum som samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns kommuner.

Information och anmälan

Nationell SUF-konferens 2021 hos SUF-Kunskapscentrum