Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
10
nov.

Om ett samhälle där äldre kan vara delaktiga och självständiga

08:30 - 09:30, Zoom

Äldreperspektivet är en viktig faktor i planeringen av hållbara städer. Genom att tillvarata allas intressen i samhällsplaneringen kan tillgänglighet och möjlighet till delaktighet säkerställas för fler invånare.

En universellt och hållbart utformad stad kan bidra till att förebygga social exkludering, psykisk ohälsa och öka möjligheten till fysisk aktivitet. Den universella utformningen kan dessutom leda till att äldre människor kan fortsätta att bo självständigt och vara aktiva och delaktiga även när deras funktionalitet förändras.

Under detta seminarium får vi höra om olika sätt att stärka äldres rättigheter och planera utifrån mångfald i Sverige så som det beskrivs i Madrid International Plan of Action on Ageing, MIPAA. Vi får också en internationell jämförelse presenterad av PRO Global av hur situationen för äldre ser ut i Norden och i övriga världen och genom Samverkansinitiativet på Lunds universitet, där forskare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor samverkar, får vi veta mer om framtidens boendefrågor.

Se seminariet här:

Deltar gör: Maria Melin från Myndigheten för delaktighet, Alfhild Petrén från PRO Global och Oskar Jonsson från CASE på Lunds universitet.

Videoalternativ: