Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
8
sep.

Funktionshindersperspektivet - ett verktyg för god folkhälsa

08:30 - 12:00, Digital konferens

En konferens för dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker med folkhälsa, funktionshindersfrågor, mänskliga rättigheter, och/eller social hållbarhet i kommun eller region.

Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. De får inte samma förutsättningar som andra att vara delaktiga i samhället fullt ut och skillnaderna i levnadsvillkor är stora. I många av de områden som stärker folkhälsan har personer med funktionsnedsättning sämre villkor än övriga befolkningen. Det finns väsentliga skillnader både vad gäller inkomst, delaktighet på arbetsmarknaden, hälsa och levnadsvanor. Kommuner och regioner spelar därför en avgörande roll för förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en konferens med fokus på hur funktionshindersperspektivet kan stärkas inom det kommunala och regionala folkhälsoarbetet. Under dagen presenterar Folkhälsomyndigheten en nulägesbild av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och Länsstyrelsen lyfter grunderna i funktionshinderspolitiken med fokus hur folkhälsa och funktionshindersperspektivet hänger samman.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker med folkhälsa, funktionshindersfrågor, mänskliga rättigheter, och/eller social hållbarhet i kommun eller region.

Tid och anmälan

Konferensen äger rum 8:e september 2022
klockan 08.30 – 12.00

Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.

Anmäl dig till konferensen (Länsstyrelsens webblats)
Sista anmälningsdag är 2/9.
Anmälan är kostnadsfri för alla deltagare.