Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
26
apr.

Delaktighetsdagen 2024

09:00 - 14:00, Digitalt

Vill du vässa arbetet med jämlikhet och delaktighet? Delaktighetsdagen är en sändning med ny kunskap och tips på hur din organisation kan arbeta för att fler människor ska kunna använda samhällets miljöer, produkter och tjänster.

 

Sändning Delaktighetsdagen

Här kan du följa sändningen av Delaktighetsdagen. Vi startar fredag 26 april kl. 09:00. Kod till Menti under sändningen: 6340 800.

Om programmet

09:00 Säkerställa jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

 • Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall öppnar konferensen.
 • Hur når vi målet om ett hållbart samhälle som är utformat utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar?
  Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet.
 • Hur efterlever Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Vad behöver Sverige göra framåt för att uppfylla sina åtaganden i konventionen? 
  Fredrik Malmberg, direktör, Institutet för mänskliga rättigheter.
  Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet.

09:40 Paus

 

09:50 Fyra arbetssätt för att nå i mål

 • Hur kan funktionsnedsättning utgöra grund för diskriminering? Och på vilket sätt är bristande tillgänglighet en diskrimineringsform? Om vad diskriminering kan vara och hur olika verksamheter kan arbeta motverkande.
  Annika Jyrwall Åkerberg, utredare, Diskrimineringsombudsmannen.

 • Vilka effekter kan vi få av att designa e-tjänster tillsammans med användare som har kognitiva svårigheter? Försäkringskassan delar med sig av insikter från arbetet med ansökan om sjukpenning.
  Åsa Holmberg, digital tillgänglighetsstrateg, Försäkringskassan
  Ida Tapper, UX-skribent, Försäkringskassan

11:00 Paus

11:10 Att följa upp om arbetet ger effekt

 • Hur kan vi synliggöra strukturell diskriminering med hjälp av jämlikhetsdata? Lär dig mer om jämlikhetsdata som verktyg. Här med fokus på funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund.
  Tobias Hübinette, lärare och forskare, Karlstad universitet.
 • Hur kan man bredda sitt sätt att tänka kring uppföljning? Trafikanalys berättar om hur de arbetat för att ta fram delmått utifrån de transportpolitiska målen med fokus på upplevd användbarhet, tillgänglighetsinformation och tillgängliga hållplatser. 
  Tom Andersson, utredare, Trafikanalys.

 • Hur kan man utveckla arbetet med att följa upp levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor berättar om sitt arbete med att anpassa ungdomsenkäten LUPP så att fler ungdomar kan dela erfarenheter om sina levnadsvillkor.
  Aleksandra Karlsson, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

12:00 Lunchpaus

 

13:00 Arbeta med olika perspektiv och involvera den det berör

 • Hur kan man arbeta med perspektiven barnrätt, funktionsnedsättning och jämställdhet? Med Handbok för perspektivfrågor får du stöd i att göra analyser och integrera olika perspektiv i verksamheten.
  Malin Stenman, sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen Halland.

 • Hur har Myndigheten för delaktighet och Jämställdhetsmyndigheten arbetat tillsammans i regeringsuppdrag om våldsutsatthet? Och hur har de använt aktiv involvering som verktyg? Dessutom berättar Riksförbundet FUB, som varit involverade i uppdragen, om hur de arbetar för att ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna göra sina röster hörda.

  Maria Melin, projektledare, Myndigheten för delaktighet.
  Madelene Larsson, utredare, Jämställdhetsmyndigheten.
  Marcus Nilsson, föreningsutvecklare och samordnare för Ung i FUB, Riksförbundet FUB.

Frågor?

Har du frågor om Delaktighetsdagen? Mejla då till evenemang@mfd.se.