Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
18
jan.

Delaktighetsdagen 2021 - Agenda 2030 och universell utformning

09:00 - 15:20, Digitalt

Temat för årets Delaktighetsdag var Agenda 2030 och hur man genom att tillämpa principen om universell utformning kan bidra till att nå de sociala hållbarhetsmålen.

Program

Utmaningarna och möjligheterna med de globala målen för hållbar utveckling

Gabriel Wikström är nationell samordnare för Agenda 2030. Han pratar här om vikten av att agendans alla delar hänger samman, att vi behöver samverka och dela med oss mer och stärka den sociala dimensionen.

Videoalternativ:

Social hållbarhet, det funktionshinderspolitiska målet och principen om universell utformning

Panelsamtal med Malin Ekman Aldén, MFD:s gd, Emil Erdtman, Funktionsrätt Sverige och Andreas Johansen, Göteborgs stad om hur vi skapar ett hållbart samhälle genom att involvera mångfald.

Videoalternativ:

SKR:s arbete med målen i Agenda 2030 ur ett funktionshindersperspektiv

Anna Thomsson från Sveriges Kommuner och Regioner pratar om att Agenda 2030 är ett verktyg som går att arbeta med på många olika sätt.

Videoalternativ:

Länsstyrelsernas Agenda 2030-arbete på regional och lokal nivå

Karin Hopstadius, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Ann Hansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län pratar om den starka kopplingen mellan agendan och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och att mänskliga rättigheter behövs för att skapa hållbara lösningar.

Videoalternativ:

Jämlik livsmiljö: Stadsbyggande för minskad segregation och ökad tillgänglighet

Daniel Koch, KTH Arkitekturskolan samt Fredrik Larsson och Michael Jestin, Funktionsrätt Uppsala berättar om projektet Jämlik livsmiljö. Projektet utvecklar analysmodeller som gör det möjligt att öka förståelsen för olika människors skilda förutsättningar att röra sig i staden.

Videoalternativ:

Upphandlingsstöd baserat på universell utformning

Certec och Malmö stad ska tillsammans ta fram upphandlingsstöd för att stötta personer som arbetar med upphandling att få med universell utformning i sina upphandlingar.

Videoalternativ:

Verktyg för Agenda 2030-arbetet

MFD har stöd och verktyg för arbetet med Agenda 2030 och funktionshinderspolitiken. Här berättar Magnus Lagercrantz från MFD om några av dem.

Videoalternativ:

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Ewa Krynicka Storskog och Fredrik Haux från Arbetsmiljöverket berättar om de reviderade föreskrifterna om arbetsplatsens utformning. De innebär bland annat att nya eller ombyggda arbetsplatser måste utformas så att de är tillgängliga redan från början.

Videoalternativ:

En hållbar skola

Klara Frosterud, White Arkitekter, Anes Asic, Elevernas riksförbund, Pia Persson, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Maria Melin, Myndigheten för delaktighet, pratar om hur vi får en trygg och inkluderande skola.

Videoalternativ:

Leave No One Behind

Gerard Quinn, FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, berättar om kopplingen mellan Agenda 2030 och mänskliga rättigheter.

Videoalternativ: