Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet en naturlig del av kravställningen

För att säkerställa att alla ska kunna använda kollektivtrafiken i Stockholm ställer trafikförvaltningen tydliga krav på tillgänglighet vid upphandling.

– Vi ska vara till för alla som befinner sig i Stockholms län och då måste tillgänglighet vara en naturlig del av kravställningen, säger Ditte Kahlström Jansson, utvecklingsstrateg för tillgänglighet på Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Det är mycket som ska klaffa i kollektivtrafiken i Stockholm, inte minst när det gäller tillgängligheten. Några exempel är att det ska finnas taktila varnings- och ledstråk vid perrongkanten i tunnelbanan. Bussar ska ha låga insteg och särskilda platser för personer som använder rullstol eller rullator.

Det ska finnas digitala skyltar som visar när nästa buss kommer och utrop som talar om vart bussen är på väg. Alla ska kunna köpa och aktivera biljetter för att åka med kollektiva färdmedel. Tryckt informationsmaterial ska vara lättläst och enkelt att begripa.

Rätt krav från början

– För att vi ska lyckas med detta måste vi ställa rätt krav från början när vi upphandlar och kraven ska gå att följa upp. Därför är det mycket viktigt att inkludera personer med funktionsnedsättning i processen och göra användartester under arbetets gång. När det gäller exempelvis teknik och fordon använder vi fullskalemodeller så att användare kan komma och testa tillgängligheten, säger Ditte Kahlström Jansson.

Om inte funktionshindersrörelsen är delaktig i samband med upphandlingen finns en risk att vi gör felaktiga eller onödiga åtgärder, berättar Ditte Kahlström Jansson.

– Att bjuda in funktionshindersrörelsen gör att vi också får bättre koll på vad olika krav faktiskt betyder och om de är relevanta i sammanhanget.

Riktlinjer baseras på lagar

Trafikförvaltningens tillgänglighetskrav omfattar allt de upphandlar. Kravställningen utgår ifrån deras riktlinjer för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning (RiTill). Riktlinjerna baseras på lagar och förordningar eller bedömd kravnivå för att nå trafikförvaltningens kort- och långsiktiga mål.

Riktlinjerna pekar i sin tur på andra styrande dokument inom Region Stockholm, till exempel policy för delaktighet. All kundnära personal som arbetar inom kollektivtrafiken och all personal på Trafikförvaltningen som har avtal med trafikförvaltningen får utbildning i tillgänglighetsfrågor. Detta tillsammans med frågor om jämställdhet, folkhälsa, social hållbarhet och barnperspektiv.

Krav på tillgänglighet lönsamt

Att driva ett tillgänglighetsarbete och ställa krav på tillgänglighet vid upphandling tar både tid och resurser, men det lönar sig framhåller Ditte Kahlström Jansson.

– I längden blir det dyrare att ignorera tillgängligheten eftersom vi då måste åtgärda brister i efterhand. Men framför allt vill vi ha nöjda resenärer och då behöver Stockholms län vara tillgängligt för alla.

Ta reda på mer

Vi har en vägledning för arbetsgivare som vill skapa en tillgänglig arbetsmiljö.

Tillgänglig arbetsmiljö