Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Östersund – en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande

I Östersund pågår ett intensivt arbete för att skapa en åldrandevänlig kommun. ”Det handlar om att skapa ett inkluderande samhälle, som på sikt också ger samhällsekonomisk hållbarhet”, säger Magnus Zingmark på Östersund kommun.

Social och ekonomisk hållbarhet har länge varit ledord i Östersunds hälsofrämjande arbete. År 2019 valde kommunen dessutom att ansluta sig till WHO:s nätverk för åldersvänliga städer och samhällen.

Åldersvänliga städer och samhällen

Östersund har valt att använda begreppet ”åldrandevänlig kommun”, eftersom de vill främja ett tillgängligt samhälle i livets alla stadier. Det är också anledningen till att kommunen inkluderar personer med funktionsnedsättning inom ramen för arbetet.

– Vi har jobbat med de här frågorna länge, men medlemskapet i WHO:s nätverk har stärkt samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar. Nu har vi allihop ett gemensamt åtagande att utveckla en bra kommun för våra åldrande invånare, säger Magnus Zingmark, forsknings- och utvecklingsansvarig Vård och omsorg.

Målet är att skapa insatser som stödjer ett aktivt hälsosamt åldrande. Kommunen arbetar evidensbaserat i största möjliga mån och tar hjälp av forskning. Kommunen har i ett flertal projekt samarbetat med olika universitet, till exempel Lunds universitet och Mittuniversitetet.

Digital boenderådgivning för äldre

Just nu pågår ett projekt tillsammans med Lunds universitet, där man tar fram en webbaserad boenderådgivning för äldre invånare. Webbtjänsten utvecklas nu och ska testas till hösten.

– Hur man ska bo är en fråga som berör alla åldrande personer. Många bostäder i Sverige är till exempel inte fullt ut tillgängliga. Ska man bo kvar hemma även när det blir svårt att gå upp för trappan? Ska man flytta? Hur påverkas ekonomin? Det finns många faktorer som spelar in, säger Magnus Zingmark.

Rådgivningen är också ett sätt att sprida information. Många i kommunen har inte koll på de olika typer av stöd som finns att få. Till exempel erbjuder kommunen matdistribution, fixartjänster och en digital guide – stöd som kan underlätta att bo kvar hemma.

Åldersvänliga städer en vinst för samhället

Varför har Östersund valt att satsa på att bli en åldersvänlig kommun?

Först och främst handlar det om att skapa ett inkluderande samhälle. Alla människor ska ges goda förutsättningar för att leva ett gott liv med goda förutsättningar för aktivitet och delaktighet. Men en åldersvänlig kommun skapar också hälsovinster och ekonomiska vinster, menar Magnus:

– Om vi skapar bättre förutsättningar för människor att vara aktiva bidrar vi till en bättre folkhälsa, och kan på sikt minska behovet av vård och omsorg.

Den äldre befolkningen är dessutom den grupp som ökar mest de närmsta tio åren. År 2030 kommer 25 procent av invånarna i städerna i höginkomstländer att vara över 60 år.

– Om de här personerna kan fortsätta vara delaktiga i samhället – besöka affärer, gå på restauranger och bio – påverkar det såklart samhällsekonomin positivt, säger Magnus Zingmark.

Magnus tips till kommuner som vill arbeta för att skapa ett åldersvänligt samhälle

  • Inkludera de äldre i processens i alla steg.
  • Lägg tid och resurser på att få till ett gott samarbete mellan kommunens olika sektorer och förvaltningar.
  • Samverka med externa aktörer – till exempel föreningar, företag, universitet, och allmännyttan.
  • Se till att synas och höras i forum där äldre personer möts, sådana platser är viktiga för att skapa nätverk och för att sprida information om kommunens satsningar.

 

Läs mer

Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

Pågående forskningsprojekt om tillgängliga utemiljöer hos Mittuniversitetet och Östersunds kommun 

Projektet Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer hos Mittuniversitetet

Östersunds satsningar på en åldersvänlig kommun

Här kan du ta del av fler exempel från Östersunds kommun.

Östersund en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande