Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Olika delar skapar en tillgänglig arbetsmiljö

Tobias Engström arbetar sedan sex år som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kungsbacka kommun.

– Vid rekryteringen fastnade vi för hans kunskap och brinnande intresse för miljö- och hälsoskyddsfrågorna, säger Kaj Jensen som var chef för Tobias när han anställdes.

Arbetet innebär många kundbesök och kommunikation med till exempel fastighetsägare. Eftersom Tobias är döv behövde han och arbetsgivaren tillsammans hitta ett arbetssätt som fungerar för båda.

Det är många olika delar som tillsammans skapar en tillgänglig arbetsmiljö; tekniska lösningar och tjänster, teckenspråkstolkar och förstående kollegor.

– Det var en inkörningsperiod i början. Vi hade möten med Arbetsförmedlingen och fick mycket stöd av dem, säger Kaj.

Många olika arbetsuppgifter

Tobias arbetar främst med enskilda avlopp, båda tillsyn och prövningar, tar emot klagomål och svarar på bygglovsremisser. Han fördelar ärende till kollegor och sitter med i kemikalierådet för hela kommunen.

– Han gör det fantastiskt bra och är en klippa, säger Tobias nuvarande chef Marianne Löfgren.

Ofta är han ute på inspektion tillsammans med en kollega och träffar fastighetsägare. De fördelar sina roller vid dessa möten och varvar dem mellan sig. En av dem sköter kommunikationen med fastighetsägaren medan den andra dokumenterar, till exempel undersöker och fotograferar brunnslock.

– Jag kan inte avläsa läppar så när jag ska sköta samtalet med fastighetsägaren har jag med mig teckenspråkstolkar, annars inte. Mina kollegor kommunicerar jag med via skrift, surfplatta och tolk. Några av mina kollegor kan också lite teckenspråk.

Bildtelefoni underlättar

På distans använder Tobias förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net som gör det möjligt för personer som använder svenskt teckenspråk och de som använder svenskt tal att ringa till varandra. Tjänsten är bemannad med tolkar dygnet runt, året runt.

– Den som ringer mig får ett röstmeddelande som ger anvisningar och talar om att denne kommer bli hänvisad till en tolkförmedlingstjänst. Sedan blir jag uppringd. Allt sker automatiskt och fungerar bra.

Svenska är efter teckenspråket hans andraspråk och därför har han ibland svårt med den svenska grammatiken i skrift. I början blev det ibland missförstånd i mejlkontakt med kunder. Tobias och Kaj kom då överens om att alla mejl skulle avslutas med ”obs, jag är döv, svenska är mitt andraspråk”.

– Det ledde till en förståelse hos kunder. Efter det var det ingen som kommenterade Tobias språk. En kund som inte förstår en formulering kan ju fråga honom istället för att vara irriterad, säger Kaj.

Hjälp med juridiska dokument

När det gäller att skriva juridiska dokument erbjuder arbetsgivaren stöd.

– Detaljskrivningar och beslut med motiveringar måste vara helt korrekt skrivna och då hjälper vi Tobias med korrekturläsning, berättar Marianne och tillägger att Tobias med tiden blivit allt bättre på att skriva rätt på svenska.

För att förbättra det svenska språket gick Tobias på betald arbetstid en utbildning på en folkhögskola två timmar i veckan. Sen tog han tjänstledigt och gick ha en kurs på universitet i Stockholm för att träna på språket ytterligare.

– Det är viktigt att ha en bra dialog med sin chef. Min chef har en bra attityd och ser min utvecklingspotential. Det gäller att ha ett öppet sinne och se möjligheterna framför problemen.

Infört veckans tecken

Även övriga medarbetare har ett öppet sinne och somliga har lärt sig ord och meningar på teckenspråk.

– På fredagar har jag infört veckans tecken till mina kollegor då lär jag ut enkla tecken och meningar, säger Tobias.

Medarbetarna på förvaltningen har lärt sig mycket om att kommunicera på olika sätt och anpassa sig till olika förutsättningar.

– Ibland glömmer kollegor att jag har speciella förutsättningar men då får jag påminna dem.

Arbetsmötena har blivit bättre tack vare att Tobias använder teckenspråkstolkar, framhåller Marianne.

– Medarbetarna har lärt sig att det inte går att prata två samtidigt. Det är handuppräckning som gäller och vänta på sin tur. Det har blivit väldigt bra struktur på mötena.

Ta reda på mer

Vi har en vägledning för arbetsgivare som vill skapa en tillgänglig arbetsmiljö.

Tillgänglig arbetsmiljö