Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Lukas en problemlösare

För sju år sedan gick Lukas Strid, som har en dövblindhet, på företaget Anpassas yrkesintroduktion för teckenspråkiga. Därefter fick han praktik på företaget och redan två månader senare var han anställd som IT-tekniker och systemutvecklare.

– På praktiken visade Lukas både sin personlighet och gedigna kunskap. Vi behövde någon som kunde komplettera vår verksamhet med kunskap om tekniska anpassningar, säger Jonas Ekenborn som startade Anpassa för 22 år sedan.

Företaget erbjuder anpassningar, pedagogiskt stöd och utbildning för personer med funktionsnedsättning och är verksam i Skåne med 17 anställda.

Under åren har man genomfört uppdrag för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, universitet och högskolor, privata företag, kommuner och regioner.

Utvecklande arbetsuppgifter

Lukas ansvarar för hela IT-miljön, installerar och specialanpassar datorer och mycket annat.

– Jobbet betyder mycket för mig. Mina arbetsuppgifter är utvecklande, jag lär mig mycket och utvecklar mina tekniska kunskaper. Jag är en problemlösare och min ambition är att göra jobbet så bra som möjligt med hög kvalitet, säger Lukas.

Jonas inflikar:
– När Lukas började hos oss hade vi ingen erfarenhet av att ha en anställd med dövblindhet. Tillsammans med Lukas fick vi hitta nya sätt för att hantera möten och kommunikation.

Ett exempel är arbetsplatsträffarna. När Lukas var ny på jobbet var de mer livliga och ibland pratade deltagarna i mun på varandra.

– Det gjorde att teckenspråkstolkarna hade svårt att tolka och jag att hänga med. Nu har alla anpassat sig till förutsättningarna och alla uppskattar att arbetsplatsträffarna utvecklats till att bli mindre hektiska och mer effektiva, säger Lukas.

Anpassad arbetsmiljö

Arbetsplatsen är också anpassad för kunder med olika slags funktionsnedsättningar. Med hjälp av olika material och färger som kontrasterar mot omgivningen blir det enklare för dem som har en synnedsättning.

På Anpassa har man exempelvis gråmålade dörrkarmar, svarta köksskåp och färgade tallrikar och koppar. Man har gjort ljudförbättringar för akustiken och satt på ljuddämpande stoltassar.

För dem som inte hör finns ett varseblivningssystem som blinkar om någon ringer på dörrklockan eller om brandlarmet går igång.

Jonas framhåller att Lukas erfarenhet kring tillgänglighetsfrågor och funktionsnedsättning är en tillgång i arbetet.

– Vi arbetar ju med anpassningar och Lukas kan belysa saker och peka på det som vi behöver förändra som vi inte tänkt på.

Hjälpmedel underlättar arbetet

Lukas har ett begränsat synfält och ser oskarpt på avstånd. Han pratar obehindrat och kan uppfatta ljud med hjälp av ett cochleaimplantat, ett hjälpmedel som stimulerar hörselnerven elektriskt. Däremot har han svårt att uppfatta tal och använder därför dövblindtolkar som tolkar taktilt.

Dövblindtolken tecknar det som sägs i handen på Lukas som svarar tillbaka verbalt, på teckenspråk eller både och beroende på situation.

Lukas har arbetstekniska hjälpmedel, bland annat en extern 4K skärm som ger ökad pixeltäthet för att behålla skärpan vid användning av förstoringsfunktionen. När han arbetar med någon annans dator använder han den inbyggda förstoringsfunktionen och kopplar ihop datorn till en skärm med bättre upplösning.

Hans smartphone och surfplatta har inbyggda tillgänglighetsfunktioner, till exempel en förstoringskamera.

– Jag har också en smartwatch som stöd. Genom den blir jag varse om inkommande sms från kolleger som behöver hjälp och många gånger är det akut. Klockan är också ansluten till brandlarmet på arbetsplatsen, säger Lukas.

Bidrag för tolktjänster

Lukas har fått sina hjälpmedel bekostat av Arbetsförmedlingen. Om han behöver teckenspråkstolkning och hjälpmedel i samband med personalutbildning eller kompetensutveckling får arbetsgivaren bekosta det själva men kan i efterhand söka bidrag för det hos Arbetsförmedlingen.

Vardagstolkning, till exempel vid arbetsplatsträffar, personalfest och afterwork, kan Lukas beställa kostnadsfritt via tolkcentralen. När han behöver teckenspråkstolk i samband med kundkontakter får arbetsgivaren ett bidrag till personligt biträde.

– Bidraget täcker inte alltid hela kostnaden, men vi tar den när den uppstår, säger Jonas.

På Anpassa kan de flesta inte teckenspråk.

– Ofta är det jag som styr kommunikationen och mina kollegor tar hänsyn till mig. Många gånger kommunicerar vi via text, om jag inte hör vad de säger tar jag fram mobilen så får de skriva på den, säger Lukas.

Återhämtning viktigt

De flesta som har en dövblindhet blir lätt trötta och Lukas arbetar halvtid utspridd på fyra dagar med en vilodag för återhämtning.

– Jag hade höga ambitioner när jag började arbeta, var ibland osäker om jag gjorde ett tillräckligt bra jobb och då arbetade jag lite mer än vad jag behövde. Nu vet jag bättre och att jag behöver arbeta lagom mycket.

Jonas och Lukas har en öppen dialog om energiåtgång och arbetsbelastning och har tillsammans i efterhand gjort justeringar.

– Lukas kan arbeta flexibelt och till viss del styra sin arbetstid. Ibland har vi väldigt mycket att göra och då får också Lukas mycket att göra. Jag försöker vara uppmärksam på att Lukas har en lagom arbetssituation och ställer frågor om hans arbetsbelastning. Som arbetsgivare är det viktigt att ha en ständig dialog, säger Jonas.

Se möjligheterna

En arbetsgivare som överväger att anställa en person med dövblindhet kan känna en stor osäkerhet kring vad det innebär.

– Det är lätt som arbetsgivare att se dövblindheten framför personen. Kontakta gärna en arbetsgivare som har erfarenhet av att ha anställt en person med dövblindhet. Man får gärna kontakta mig, inga frågor är dumma. Det är också bra att ta reda på vilka stöd som finns, till exempel om arbetstekniska hjälpmedel och bidrag. Se möjligheterna och inte hindren. Jag är jätteglad att Lukas jobbar hos oss, säger Jonas.

Ta reda på mer

Vi har en vägledning för arbetsgivare som vill skapa en tillgänglig arbetsmiljö.

Tillgänglig arbetsmiljö