Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kärlek, relationer och våld under kärleksdagar

Under två dagar i november 2022 var kärlek, relationer, sex och hedersrelaterat våld i fokus på Burgårdens anpassade gymnasieskola i Göteborg.

Under flera år har olika skolor i Göteborg haft en kärleksvecka där man i tidig ålder pratar om och lyssnar på elevers tankar och känslor kring kärlek, relationer och våld. Nu ville Göteborgs fyra indelade stadsområden Hisingen, Centrum, Sydväst och Nordost samarbeta kring kärleksdagar på en anpassad gymnasieskola med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. En av aktiviteterna var en flörtskola.

– Det handlade bland annat om att tyda signaler och sätta gränser för sånt som man inte vill göra, säger Frida Retz, utvecklingsledare på socialförvaltningen i stadsområdet Centrum.

Eleverna delaktiga

Bland annat visades filmer som låg till grund för diskussioner med frågor som hur det känns i kroppen när det känns rätt, vad man kan göra när det känns fel, hur man kan visa att man tycker om någon och hur man kan ta reda på om någon man tycker om känner samma sak.

– En av övningarna handlade om hur man kan ta kontakt med någon. Vi hade en linje mitt i klassrummet där man kunde placera sig och visa om det kändes lätt, svårt eller mitt emellan. Sedan uppmuntrade vi till att berätta varför och efter det blev det diskussioner. Eleverna tyckte att det var roligt, säger Frida Retz.

Fokus på rättigheter

Under veckan var det stort fokus på rättigheter, berättar hon.

– Det genomsyrade nästan alla aktiviteter; att man har rätt till självbestämmande och rätten till sin kropp och sina känslor, att man har rätt att bli kär i vem man vill.

Ett annat inslag var en teaterform som heter Forumteater som uppmuntrar till reflektion, ifrågasättande och direkt samspel med publiken. Först spelade skådespelarna upp en pjäs på temat kärlek. Sedan spelades pjäsen upp igen men då med hjälp av eleverna som fick berätta om hur de tyckte skådespelarna skulle betett sig.

– Det var väldigt uppskattat att få vara delaktig och bestämma innehållet, säger Frida Retz.

Våld i nära relationer

Ett annat ämne som diskuterades under kärleksdagarna var våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. En av dem som lyfte frågan var Niloufar Farrokhnia, koordinator på resursteam Heder i stadsområdet Sydväst i Göteborgs Stad.

– Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning från familjer med hedersnormer tillhör den grupp som är särskilt utsatt för tvångsäktenskap. Att prata om sexualitet är tabubelagt inom familjen och dessa ungdomar får mycket liten information om kärlek och relationer.

Niloufar Farrokhnia berättar att unga personer med intellektuell funktionsnedsättning i många fall inte förstår att de har blivit bortgifta och att det förväntas av en att ha en sexuell relation. Det är inte heller ovanligt att den andra partnern är omedveten om att personen har en intellektuell funktionsnedsättning.

Utbildning av personal

Under kärleksdagarna fanns personal från skolan med på lektionerna under alla aktiviteter och därför förbereddes de om upplägget och fick grundläggande information om hedersrelaterat våld och förtryck och den särskilda utsattheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Det var viktigt att personalen inte slängdes in i aktiviteterna utan förberedelser. Vi jobbade för att upplägget skulle vara grundat i dem så att de förstod att det fanns ett gott syfte med detta arbete för deras elever, säger Niloufar Farrokhnia och fortsätter:

– Vi vet att den här typen av dagar kan väcka känslor hos elever, som kanske har varit utsatta eller lever i en hederskontext. Det hände under dagarna att en lärare fångade upp att en elev ville berätta om vad hon varit med om några år tidigare och då när jag lyssnade fick eleven bekräftat att hon varit utsatt för våld några år tidigare.

Det var personal från alla fyra stadsområden som höll i aktiviteterna, men lärare och annan personal var på plats som stöd och involverades eftersom de känner eleverna och skapar trygghet för dem.

Flera aktörer involverade

Flera aktörer samarbetade med stadsområdena under kärleksveckan; Fryshuset, Polisen och Fältgruppen som arbetar med uppsökande och socialt förebyggande arbete bland ungdomar.

– Ett syfte med kärleksveckan är att elever ska få syn på vilka professionella vuxna som finns i sitt närområde som man kan prata med och skapa goda relationer. Till exempel höll jag tillsammans med polisen ett föredrag om tvångsäktenskap och Fryshuset pratade om kvinnlig könsstympning, säger Niloufar Farrokhnia.

Hon framhåller att punktinsatsen med kärleksdagarna var väldigt lyckad men skulle vilja se att skolorna återkommande under läsåret tar upp frågor om kärlek och relationer.

– Eleverna är ju så nyfikna på alla teman kring ämnet. Det är viktigt att också elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet att säga vad de känner och tycker om kärlek och relationer och att vi ska kunna ta emot och möta det, säger Niloufar Farrokhnia.

Framgångsfaktorer

Fridas och Niloufars tips till skolor som vill genomföra en kärleksvecka.

  • Vi vet att samverkan är av yttersta betydelse vid hedersutsatthet så en framgångsfaktor för framtida samverkan är att flera professioner möts under kärleksveckan.
  • Kärleksveckan handlar om att involvera eleverna, det skapas tillfällen att sätta ord på tankar och känslor. Både positiva och negativa.
  • Vid utsatthet eller tidigare utsatthet är kärleksveckan en möjlighet för elever att få reda på vem de kan vända sig till för att få stöd och hjälp.
  • I samband med kärleksveckan får personalen på skolan en kompetenshöjande insats om hedersrelaterat våld och förtryck vilket möjliggör att upptäcka utsatthet.