Samhällsområden

En man läser sagor för barn

Här presenterar Myndigheten för delaktighet de samhällsområden som vi följer upp inom funktionshinderspolitiken.

MFD har till uppdrag att följa upp kommuner, landsting/regioner och myndigheters insatser i förhållande till funktionshinderspolitikens mål. Vi ska även följa utvecklingen och skillnaderna i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder och kön.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra. - Hur ser det ut i Sverige?

Arbete och försörjning

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet. - Hur ser det ut i Sverige?

Utbildning

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering. - Hur ser det ut i Sverige?

Hälsa

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: