Personuppgiftspolicy

Det är viktigt för oss på Myndigheten för delaktighet att skydda dina personuppgifter och att följa reglerna i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Därför har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Du kan läsa den uppdaterade versionen i sin helhet här.

Personuppgiftspolicy för Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet värnar om skyddet av dina personliga rättigheter och dina personuppgifter. Myndighetens personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter, det vill säga hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter. Personuppgiftspolicyn gäller från och med den 25 maj 2018, då den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft.

Genom att använda Myndigheten för delaktighets olika tjänster, godkänner du myndighetens personuppgiftspolicy och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som till exempel e-post eller telefon för att skicka information till dig om våra tjänster. Det är viktigt att du tar del av informationen i vår personuppgiftspolicy innan du använder och lämnar samtycke till att använda våra tjänster.

Myndigheten för delaktighet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt nedanstående ordning.

Vilken information samlar Myndigheten för delaktighet in?

Personuppgifter samlas in direkt från dig som användare vid registrering för någon av våra tjänster, när du lämnar samtycke till behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som myndigheten samlar in kan delas upp efter uppgift och syfte i följande kategorier:

  • Identifiering: Namn för att identifiera den registrerade personen.
  • Kontaktuppgifter: Information som till exempel e-post och telefonnummer som anges vid registrering. Detta för att vi ska kunna kontakta dig med viktig information om din tjänst.
  • Känsliga personuppgifter: I vissa av myndighetens tjänster kan känsliga uppgifter komma att samlas in, så som till exempel uppgifter om  funktionsnedsättningar. Syftet med detta är att sammanställa övergripande information och statistik om hur samhället fungerar för personer med funktionsnedsättningar.

Vad är Myndigheten för delaktighets rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

I stort sett alla personuppgiftsbehandlingar som myndigheten utför genomförs med den rättsliga grunden uttryckligt samtycke. Detta för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som användare och följa tillämplig lagstiftning inom GDPR. Behandling kan även ske med lagstödet avtal i syfte att fullgöra våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.

Vad gör Myndigheten för delaktighet  med dina personuppgifter?

Alla uppgifter som myndigheten samlar in, används för att ta del av våra tjänster eller ge ut information som vi tillhandahåller i våra tjänster. Vi använder också personuppgifter för att kommunicera med dig om nya händelser i våra tjänster som till exempel ett förnyat samtycke eller fullföljande av avtal. Vi använder inte insamlade personuppgifter till andra syften och ändamål än för det som var det ursprungliga ändamålet vid insamlandet.

Lämnar Myndigheten för delaktighet ut dina personuppgifter till andra aktörer?

I de fall där myndigheten använder sig av en extern IT-leverantör för behandling av personuppgifter, upprättar myndigheten ett personbiträdesavtal.

Myndigheten lämnar inte ut personuppgifter till annan organisation, IT-leverantörer eller konsulter. Detta för att skydda och värna om dig och din integritet.

Rätt till dina personuppgifter som registrerad i Myndigheten för delaktighets tjänster

I enlighet med GDPR har du som registrerad i någon av myndighetens tjänster särskilda rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig. Vi strävar efter att tillgodose inkommande förfrågningar utan fördröjning. Senast en månad efter att begäran inkommit från dig ska myndigheten ha besvarat den.

De rättigheter du som registrerad i någon av myndighetens tjänster har är:

Tillgång till dina personuppgifter

Som användare av myndighetens tjänster kan du när som helst kontakta myndigheten för att få veta vilken information vi har samlat in om dig.

Rättelse

Skulle du upptäcka att dina personuppgifter är ofullständiga eller inkorrekta kan du när som helst kontakta myndigheten för rättelse av dina personuppgifter.

Dataportabilitet

I de fall myndigheten automatiskt har samlat in och behandlar personuppgifter med stöd av samtycke eller avtal har du rätt att få dessa i ett maskinläsbart format av oss.

Begränsning

Om du har invändningar mot riktigheten i de uppgifter som myndigheten har registrerade kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter.

Radering

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till myndighetens behandling av dina personuppgifter eller begära att vi raderar dina personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för oss. Vi kan dock spara personuppgifterna för en längre tidsperiod om det skulle behövas för att uppfylla vår rättsliga förpliktelse i enlighet med lag. Du kan kontakta myndigheten om du har frågor, vill ha rättelse eller återkalla ditt samtycke av behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Cookies (kakor) på Myndigheten för delaktighets webbplats

Myndigheten använder cookies på vår webbplats. Cookies är en textfil som sparas på besökarens dator för att identifiera, optimera och göra upplevelsen på vår webbplats bättre för dig som besökare. Om du inte önskar detta kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera att funktionaliteten på vår webbplats då påverkas.

Förändringar i denna personuppgiftspolicy

Innehållet i myndighetens personuppgiftspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi sätter alltid våra användares integritet främst, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Vill du hålla dig löpande uppdaterad rekommenderar vi att du läser denna policy med jämna mellanrum. Vi kommunicerar väsentliga förändringar i denna policy som påverkar ändamålet och samtycket 14 dagar innan den nya versionen träder i kraft. Detta kommuniceras till alla som omfattas av personuppgiftspolicyn.

Kontakta myndigheten vid frågor om personuppgiftsbehandling eller klagomål

Har du frågor eller synpunkter som rör vår personuppgiftspolicy kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud Lena Hallberg, e-postadress:lena.hallberg@mfd.se och telefonnummer: 08-600 84 34.

I övrigt kan du kontakta myndigheten genom att:

Skicka e-post till info@mfd.se,

ringa telefonnummer 08-600 84 00 eller

skriva till Myndigheten för delaktighet, Box 1210, 172 24 Sundbyberg.

Har du klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Relaterad information

Senast granskad: 2019-11-12
Dela: