Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-06-15

  Järvaveckan och Almedalen belyser funktionshindersfrågor

  Kom och lyssna på Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD, när hon är med och diskuterar tillgänglighet och delaktighet på söndag 17 juni under Järvaveckan i Stockholmsförorten Spånga. Hon talar om dessa frågor även i Almedalen i Visby i början av juli.

 • 2018-06-14

  Malin Ekman Aldén deltar på FN-möte om konventionen

  Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD, ingår i Sveriges delegation under pågående statspartsmötet vid FN:s högkvarter i New York om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 • 2018-06-01

  Rådet för hållbara städer presenterar strategi för åtgärder

  MFD är en av tio myndigheter som ingår i regeringens Råd för hållbara städer som ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Nu har rådet presenterat sin första strategi om åtgärder.

Alla nyheter

Remissvar

Alla remissvar

Evenemang

 • Ny scen för funktionshindersfrågor i Almedalen

  Under Almedalsveckan 2018 får funktionshinderfrågor en egen scen i Visby - Delaktighetsforum. Arrangören Myndigheten för delaktighet vill på så sätt rikta ett extra starkt ljus på frågorna. Välkomna!

Alla evenemang

GD bloggar

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet 2017-12-23

Utmaningar och steg framåt

Utmaningar och steg framåt

Alla blogginlägg