Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-08-17

  Tillgänglig kultur?

  Alla människor har rätt att ta del av och delta i kulturlivet på lika villkor. Det slås fast i artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men hur ser det egentligen ut med tillgängligheten i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning?

 • 2018-07-04

  Nya ledamöter i MFD:s insynsråd

  Myndigheten för delaktighet, MFD, har ett insynsråd som utses av regeringen. Regeringen har fattat beslut om att utse nya ledamöter till insynsrådet.

 • 2018-07-02

  Nytt funktionshindersråd i Myndigheten för delaktighet

  Vid årsskiftet 2017/2018 kom Myndigheten för delaktighet, MFD, och funktionshindersrörelsen fram till en ny överenskommelse om funktionshindersråd i myndigheten. Nu tillsätter MFD ledamöterna i detta råd.

Alla nyheter

Evenemang

 • Dialogmöten om färdtjänst

  Välkommen på dialogmöten om kvaliteten i färdtjänsten. Mötena kommer att ta upp resenärers egna erfarenheter av färdtjänst, vad som fungerar bra och vilka brister som finns. Dina åsikter kommer att ligga till grund för förslag om att förbättra färdtjänsten.

 • Evenemangsstart: 2018-07-02

  Ny scen för funktionshindersfrågor i Almedalen

  Under Almedalsveckan 2018 fick funktionshinderfrågorna en egen scen i Visby - Delaktighetsforum. Arrangören Myndigheten för delaktighet ville på så sätt rikta ett extra starkt ljus på frågorna.

Alla evenemang

Remissvar

Alla remissvar

Pressmeddelanden

 • 2018-08-20 08:30:00

  Här ska tillgängligheten undersökas i röstnings- och vallokaler

  Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka.

 • 2018-08-02 11:15:00

  Myndigheten för delaktighet undersöker tillgängligheten i vallokalerna

  Myndigheten för delaktighet kommer att inventera hur väl olika vallokaler fungerar för röstberättigade med funktionsnedsättning i samband med höstens val. Inventeringen kommer att utgå ifrån myndighetens checklista för tillgängliga vallokaler som tagits fram för att underlätta för valnämnderna i landets kommuner.

 • 2018-05-25 11:59:11

  20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

  Den 2 juli 2018 öppnar Delaktighetsforum – en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20 punkter som ska öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Arrangör är Myndigheten för delaktighet.

Alla pressmeddelanden