Vad är delaktighet?

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga, inom alla områden i samhället är centralt för funktionshinderspolitiken.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-10-05

  Studie ska öka kunskapen om levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Det saknas kunskap och forskning om levnadsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att öka kunskapen om gruppens förutsättningar att exempelvis skaffa jobb och egen försörjning genomför Myndigheten för delaktighet under 2018 en fördjupningsstudie.

 • 2018-10-05

  Digital delaktighet tema för årets eMedborgarvecka

  Den andra veckan i oktober är det dags för den årliga eMedborgarveckan. Då pågår en mängd aktiviteter om e-tjänster och digital delaktighet på bibliotek och andra platser runt om i landet. Veckan samordnas av Digidelnätverket där Myndigheten för delaktighet, MFD, ingår.

 • 2018-10-03

  Digital teknik för social delaktighet bland äldre

  Att använda digital teknik är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet. En vägledning om hur kommuner kan använda dessa verktyg finns i form av ett kunskapsstöd från fem myndigheter, däribland Myndigheten för delaktighet.

Alla nyheter

Evenemang

 • Delaktighetsdagen 2018

  Den 5 december arrangerar Myndigheten för delaktighet en dag för inspiration, nätverkande och kunskap. Utgångspunkten för dagen är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Årets konferens äger rum i Norrköping.

Alla evenemang

Remissvar

 • 2018-09-10

  Vägen till självkörande fordon – introduktion

  Myndigheten för delaktighet är positiv till förslagen om att funktionshindrades möjligheter kan öka med automatiserade fordon. I övrigt har Myndigheten för delaktighet inga synpunkter på utredningens förslag.

 • 2018-09-07

  EU-kommissionens förslag COM 372-375, 382, 390 och 471-473

  Myndigheten för delaktighet är positiv till EU-kommissionens förslag i delarna som handlar om Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden och Asyl- och migrationsfonden.

 • 2018-06-27

  Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

  Myndigheten för delaktighet står fast vid tidigare synpunkt (remissvar Ds 2015:58) om att merkostnadsersättningen ska baseras på faktiska merkostnader utifrån individuella bedömningar och inte på diagnos.

Alla remissvar

Pressmeddelanden

 • 2018-09-21 08:00:00

  Trappsteg, trösklar och otydliga skyltar gjorde vallokaler otillgängliga

  Många röstningslokaler brast vad gäller tillgänglighet vid valet 2018. Det visar inventeringen av 191 lokaler runt om i landet som Myndigheten för delaktighet, MFD, låtit göra. Resultaten tyder på att det fortfarande finns mycket att förbättra innan alla medborgare, oavsett funktionsförmåga, har samma möjlighet att rösta.

 • 2018-08-29 08:30:00

  Lokaler för förtidsröstning långtifrån tillgängliga

  Myndigheten för delaktighet inventerar just nu tillgängligheten i röstningslokaler runt om i Sverige. De första resultaten tyder på att det finns brister som försvårar för den som ska rösta.

 • 2018-08-20 08:30:00

  Här ska tillgängligheten undersökas i röstnings- och vallokaler

  Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut drygt 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka.

Alla pressmeddelanden