Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-07-04

  Nya ledamöter i MFD:s insynsråd

  Myndigheten för delaktighet, MFD, har ett insynsråd som utses av regeringen. Regeringen har fattat beslut om att utse nya ledamöter till insynsrådet.

 • 2018-07-02

  Nytt funktionshindersråd i Myndigheten för delaktighet

  Vid årsskiftet 2017/2018 kom Myndigheten för delaktighet, MFD, och funktionshindersrörelsen fram till en ny överenskommelse om funktionshindersråd i myndigheten. Nu tillsätter MFD ledamöterna i detta råd.

 • 2018-06-29

  Access City Award 2019 - tävlingen har öppnat!

  Nu är det dags att nominera din stad till Access City Award 2019. Tävlingen arrangeras av EU-kommissionen och syftet är att uppmärksamma städer som arbetar framgångsrikt med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och äldre.

Alla nyheter

Evenemang

 • Evenemangsstart: 2018-07-02

  Ny scen för funktionshindersfrågor i Almedalen

  Under Almedalsveckan 2018 fick funktionshinderfrågorna en egen scen i Visby - Delaktighetsforum. Arrangören Myndigheten för delaktighet ville på så sätt rikta ett extra starkt ljus på frågorna.

Alla evenemang

Remissvar

Alla remissvar

Pressmeddelanden

 • 2018-05-25 11:59:11

  20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

  Den 2 juli 2018 öppnar Delaktighetsforum – en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20 punkter som ska öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Arrangör är Myndigheten för delaktighet.

 • 2018-05-23 08:26:11

  ​​​Internationella möten för bättre inkludering

  Den 28-29 maj samlas runt 500 internationella ledare på olika platser i Europa för att arbeta med funktionshindersfrågor. Nätverksmötena avslutas i Stockholm där deltagarna gemensamt ska försöka hitta sätt att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.​

 • 2018-04-20 08:47:50

  Ny film: så utformas ett samhälle för alla

  Att tänka rätt från början när produkter och tjänster ska utvecklas bidrar till att utforma samhället för så många som möjligt, oavsett deras funktionsförmåga. Men hur tänker man rätt? En ny film från Myndigheten för delaktighet förklarar vad universell utformning är och hur det kan bidra till ett samhälle med mångfald som grund.

Alla pressmeddelanden