Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention ska både främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-03-21

  Funktionshinderspolitik: MFD och länsstyrelsen i samarbete om det nationella målet

  Nu är det länsstyrelserna tur att ta sig an och genomföra det nationella målet för funktionshinderspolitiken. I ett treårigt regeringsuppdrag ska Myndigheten för delaktighet, MFD, och länsstyrelsen tillsammans ge stöd åt kommuner och landsting att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

 • 2018-03-14

  Konsekvensanalys om ledarhundar på gång

  Regeringen vill att MFD tar över ansvaret för ledarhundsverksamheten och ger myndigheten i uppdrag att göra en konsekvensanalys på vad denna överföring kan innebära.

 • 2018-03-14

  Kunskapen om konventionen har ökat – men mycket arbete återstår

  MFD har under nästan tre år drivit en kommunikationssatsning för att fler ska få kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu har myndigheten i sin slutrapport till regeringen redovisat sina erfarenheter.

Alla nyheter

Remissvar

Alla remissvar

Evenemang

 • All digital week

  Den 19-25 mars 2018 arrangeras ALL DIGITAL Week.

 • Building Bridges Beyond Borders

  Två internationella nätverk samlas i Stockholm med visionen om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning den 28 maj till 1 juni.

 • Almedalen får scen för funktionshindersfrågor

  Under Almedalsveckan 2018 kommer funktionshindersfrågor att få en egen scen i Visby - Delaktighetsforum. Arrangören Myndigheten för delaktighet vill på så sätt rikta ett extra starkt ljus på frågorna.

Alla evenemang

GD bloggar

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet 2017-12-23

Utmaningar och steg framåt

Utmaningar och steg framåt

Alla blogginlägg