Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention ska både främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-02-19

  Funktionshindersfrågor viktig del i det svenska biståndet

  MFD har lämnat synpunkter och förslag i regeringsuppdraget om en global strategi för socialt hållbar utveckling, som tilldelats Sida och Svenska institutet. – Vi ser ett starkt behov av att funktionshindersperspektivet inkluderas och blir en naturlig del i Sveriges globala strategi för social utveckling för att verkligen nå alla, säger generaldirektör Malin Ekman Aldén.

 • 2018-02-12

  Martin Olauzon leder utredning om funktionshinderspolitiken

  Martin Olauzon har utsetts att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken. Ett uppdrag som den erfarne utredaren känner lite extra för. – Eftersom jag har en 15-årig dotter med Downs syndrom så blir såklart drivet och engagemanget lite mer personligt.

 • 2018-02-09

  Ny överenskommelse med funktionshindersrörelsen

  Myndigheten för delaktighet, MFD, har undertecknat en ny överenskommelse om funktionshindersråd tillsammans med Funktionsrätt Sverige, Lika Unika och Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT).

Alla nyheter

Remissvar

Alla remissvar

Evenemang

 • Building Bridges Beyond Borders

  Två internationella nätverk samlas i Stockholm med visionen om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning den 28 maj till 1 juni.

 • Almedalen får scen för funktionshindersfrågor

  Under Almedalsveckan 2018 kommer funktionshindersfrågor att få en egen scen i Visby - Delaktighetsforum. Arrangören Myndigheten för delaktighet vill på så sätt rikta ett extra starkt ljus på frågorna.

Tidigare evenemang

GD bloggar

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet 2017-12-23

Utmaningar och steg framåt

Utmaningar och steg framåt

Alla blogginlägg