Vad är delaktighet?

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga, inom alla områden i samhället är centralt för funktionshinderspolitiken.

Delaktighet i korthet

Två elever, en tjej och kille, som sitter vid en bänk i ett klassrum.

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

En kvinnlig läkare med en patient.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

En pojke i femårsåldern som pysslar koncentrerat med sin padda.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vi människor är olika. Till exempel ser vi olika ut, tycker om olika maträtter och har olika intressen. Men vi alla är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Konventionen för dig mellan 10 och 12 år

Senaste nyheterna

 • 2019-12-03

  Internationella funktionshindersdagen

  Idag uppmärksammas rättighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning över hela världen. Ungefär en miljard människor i världen lever med funktionsnedsättning och antalet personer kommer sannolikt att öka i många länder med anledning av att allt fler lever längre.

 • 2019-11-22

  Bättre samverkan med patient- och brukarorganisationer

  I förra veckan bjöd Rådet för styrning med kunskap in till en utbildningsdag för myndigheter och patient- och brukarorganisationer för att skapa bättre samverkan och dialog sinsemellan.

Alla nyheter

Remissvar

Alla remissvar

Pressmeddelanden

 • 2019-05-21 14:30:45

  Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

  Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vid förra EU-valet fanns många tillgänglighetsbrister i röstnings- och vallokaler och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Men många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet.

 • 2019-03-19 09:59:36

  Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

  För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport Från digital teknik till digitalisering.

Alla pressmeddelanden