• Bild på  kråka som sitter på en blå vägskylt

    Myndigheternas arbete med tillgänglighet

    Nu har årets myndighetsenkät skickats till myndigheterna. Resultatet kommer att redovisas 15 maj.

    Myndighetsenkäten

  • Bilar i en rondell

    Kommunuppföljning 2015

    Myndigheten för delaktighet följer upp kommunernas och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas arbete med tillgänglighet.

    Årets kommunuppföljning är igång!

FN-flagga

Arbeta med FN-konventionen

Konventionen är grunden för hur offentliga sektorn ska arbeta för att genomföra funktionshinderspolitiken.

Folksamling

Rivkraft söker deltagare!

Rivkraft tar reda på hur politiska beslut påverkar människors vardag. Ta chansen att påverka funktionshinderspolitiken!

Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning

Kommunuppföljning

Se och jämför kommuners och regionala kollektivtrafikmyndigheters arbete med tillgänglighet och delaktighet.