Vad är delaktighet?

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga, inom alla områden i samhället är centralt för funktionshinderspolitiken.

Delaktighet i korthet

Två personer sitter i ett klassrum och tittar på en tredje person som förklarar något med en handgest.

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

En pojke ser lycklig ut när han cyklar

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Senaste nyheterna

 • 2019-07-31

  Access City Award 2020 har öppnat

  Nu är det dags att nominera din stad till Access City Award 2020. Tävlingen arrangeras av EU-kommissionen och syftet är att uppmärksamma städer som arbetar framgångsrikt med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och äldre.

 • 2019-06-27

  Två nya meetoo-filmer med berättelser från kvinnor med funktionsnedsättning

  Jämställdhetsmyndigheten, Jämy, har tagit fram fem korta filmer som har utgångspunkt i icke-branschanknutna #meetoo-upprop. Två av filmerna handlar särskilt om kvinnor med funktionsnedsättning - #slutvillkorat och #slådövörattill.

 • 2019-06-27

  Funktionsnedsatta elever behöver flexibilitet för att bli tryggare

  Debatt: Unga som inte klarar skolan är överrepresenterade bland ungdomar med funktionsnedsättning. Denna elevgrupp upplever sig särskilt otrygga i skolan och måste få tillgång till flexibla lösningar, skriver Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Alla nyheter

Evenemang

 • Delaktighetsforum i Almedalen 2019

  Kom och träffa oss under Almedalsveckan den 1-7 juli. Tillsammans med publik och andra aktörer kommer vi att ta upp frågor om tillgänglighet och möjlighet till delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning samt funktionshinderspolitikens genomförande. Hoppas vi ses!

 • Delaktighetsdagen 2019

  Den 10 december arrangerar MFD konferensen Delaktighetsdagen 2019 i Göteborg.

 • Ingen ska lämnas utanför – men hur? Om funktionsnedsättning i biståndet

  Se det filmade seminariet i efterhand om hur vi får med funktionshindersfrågorna i det svenska biståndet. Ett halvdagsseminarium i samarbete mellan Myndigheten för delaktighet, MFD, My Right och Sida. MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén deltog som talare.

Alla evenemang

Remissvar

Alla remissvar

Pressmeddelanden

 • 2019-05-21 14:30:45

  Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

  Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vid förra EU-valet fanns många tillgänglighetsbrister i röstnings- och vallokaler och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Men många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet.

 • 2019-03-19 09:59:36

  Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

  För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport Från digital teknik till digitalisering.

 • 2019-03-19 08:00:00

  Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

  Myndigheten för delaktighet kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.

Alla pressmeddelanden