Vad är delaktighet?

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga, inom alla områden i samhället är centralt för funktionshinderspolitiken.

Delaktighet i korthet

Två elever, en tjej och kille, som sitter vid en bänk i ett klassrum.

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

En kvinnlig läkare med en patient.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

En pojke i femårsåldern som pysslar koncentrerat med sin padda.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vi människor är olika. Till exempel ser vi olika ut, tycker om olika maträtter och har olika intressen. Men vi alla är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Konventionen för dig mellan 10 och 12 år

Senaste nyheterna

 • 2019-09-27

  Debattartikel: "Stöden är anpassade för en arbetsmarknad som inte längre finns"

  Att lämna personer med funktionsnedsättning utanför riskerar att cementera den redan höga arbetslösheten i gruppen, skriver Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, och Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige i en gemensam debattartikel i Altinget den 27 september 2019.

 • 2019-09-18

  Otrygga skolmiljöer undersöks i pilotstudie

  Vilka miljöer i skolan upplevs som otrygga av elever med funktionsnedsättning? Det undersöker nu Myndigheten för delaktighet, som under september genomför trygghetsvandringar på tre högstadieskolor i tre kommuner.

Alla nyheter

Evenemang

Alla evenemang

Remissvar

Alla remissvar

Pressmeddelanden

 • 2019-05-21 14:30:45

  Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

  Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vid förra EU-valet fanns många tillgänglighetsbrister i röstnings- och vallokaler och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Men många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet.

 • 2019-03-19 09:59:36

  Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

  För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport Från digital teknik till digitalisering.

Alla pressmeddelanden