Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention ska både främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2017-12-11

  MFD söker utredare

  Vi söker en utredare till avdelningen för implementeringsstöd. Utredaren kommer att ansvara för samordning av ett utvecklingsarbete tillsammans med länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Landsting, SKL.

 • 2017-12-05

  Lyon belönas för sitt arbete med tillgänglighet

  I dag presenterade EU-kommissionär Marianne Thyssen resultatet av Access City Award 2018. Första pris gick till den franska staden Lyon.

 • 2017-12-05

  Kommunikatör med inriktning webbredaktör

  Vi söker en webbredaktör som kan bidra i det fortsatta utvecklingsarbetet för myndighetens digitala kanaler med särskilt ansvar för MFD:s externa webbplats.

Alla nyheter

Evenemang

Alla evenemang