Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention ska både främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-05-23

  Internationella möten för bättre inkludering

  Den 28-29 maj samlas runt 500 internationella ledare på olika platser i Europa för att arbeta med funktionshindersfrågor. Nätverksmötena avslutas i Stockholm där deltagarna gemensamt ska försöka hitta sätt att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning.

 • 2018-05-04

  Nyttiga hundar kräver samverkan och vägledning

  Kommuner och landsting bör ta ett större ansvar kring hanteringen av assistanshundar. Det konstaterar Myndigheten för delaktighet, MFD, i en regeringsrapport. – Det finns många oklarheter i bland annat regelverk och tillämpning. Vi föreslår därför fler förbättringar som ska underlätta för alla parter, säger Arvid Lindén, utredare på MFD.

 • 2018-04-24

  Många hinder för att resa i kollektivtrafiken och med färdtjänst

  Det finns hinder i kollektivtrafiken och färdtjänsten som innebär att den inte är tillgänglig för alla resenärer med funktionsnedsättning. Det visar svaren från MFD:s undersökningspanel Rivkraft där 2 048 personer med funktionsnedsättning har svarat på frågor om resor.

Alla nyheter

Remissvar

Alla remissvar

Evenemang

 • Building Bridges Beyond Borders

  Två internationella nätverk samlas i Stockholm med visionen om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning den 28 maj till 1 juni.

 • Almedalen får scen för funktionshindersfrågor

  Under Almedalsveckan 2018 får funktionshinderfrågor en egen scen i Visby - Delaktighetsforum. Arrangören Myndigheten för delaktighet vill på så sätt rikta ett extra starkt ljus på frågorna.

Alla evenemang

GD bloggar

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet 2017-12-23

Utmaningar och steg framåt

Utmaningar och steg framåt

Alla blogginlägg