Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention ska både främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2017-11-22

  Assistanshunden Sune lugnar Åsa

  Åsa Werner har Aspergers syndrom och återkommande depressioner. Till stöd har hon en tvåårig storpudel som heter Sune. – Han är med mig överallt. Om jag blir stressad eller börjar känna ångest så känner Sune av det och lugnar mig. Han påkallar min uppmärksamhet så att jag kan klappa honom.

 • 2017-11-20

  Följ dialogseminarium om diskriminering i arbetslivet direkt

  Idag har Myndigheten för delaktighet ett dialogseminarium om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättning. Du kan följa seminariet direkt via webbsändning och twitter.

 • 2017-11-01

  Dialogseminarium om diskriminering i arbetslivet

  Måndagen den 20 november håller Myndigheten för delaktighet ett öppet dialogseminarium om att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Alla nyheter

GD bloggar

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet 2017-10-11

Offentliga it-system stänger ute personer med funktionsnedsättning

Offentliga it-system stänger ute personer med funktionsnedsättning

Alla blogginlägg