• Folkmassa på Almedalens gator

  Myndigheten för delaktighet i Almedalen

  I år syns MFD i Almedalen i flera sammanhang. Ta del av hela vårt program.

  Myndigheten för delaktighet i Almedalen 2016

 • pil åt höger

  Tillgängligheten hos statliga myndigheter 2016

  Se årets siffror i verktyget Öppna jämförelser. Du kan se och jämföra hur myndigheterna uppfyller kraven på tillgänglighet.

  Öppna jämförelser – tillgänglighet i staten

 • Personer utanför en tågstation.

  Access City Award 2017

  Nu är det dags att nominera svenska städer till Access City Award – EU:s utmärkelse för tillgängliga städer. Sista ansökningsdag 8 september 2016.

  Om priset Access City Award

FN-flagga

Mänskliga rättigheter

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säkerställer mänskliga rättigheter och friheter.

kabel till dator

Digitala tjänster

Exempel på smart digital teknik och digitala tjänster inom området välfärdsteknologi.

På gång i regeringsuppdragen

Information om aktiviteter i några av våra regeringsuppdrag.

pil åt höger

Öppna Jämförelser

Se och jämför statliga myndigheternas systematiska tillgänglighetsarbete.

Flicka blåser såpbubba

Samlad uppföljning

Uppföljning av tillgängligheten hos strategiska myndigheterna strategiperioden 2011–2016.

Folksamling

Rivkraft

Undersökningen Rivkraft tar reda på vad personer med funktionsnedsättning tycker i olika frågor.