Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention ska både främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-01-23

  Funkissimulatorn visar vardagen för elever med kognitiv funktionsnedsättning

  Hur kan en elev med aspergers, adhd eller andra kognitiva svårigheter uppleva en dag i skolan och bussresan dit? Det blir tydligt i två nya filmer som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för delaktighet.

 • 2017-12-22

  Innovativ rekrytering skapar socialt hållbar utveckling

  Hur kan företag och organisationer jobba med innovativ rekrytering för att hitta kompetenta medarbetare, och samtidigt jobba för en socialt hållbar utveckling i samhället? Denna utmaning stod i fokus under en workshop som Arbetsförmedlingen nyligen arrangerade tillsammans med Myndigheten för delaktighet.

 • 2017-12-15

  MFD-enkät drabbad av tekniska problem

  Myndigheten för delaktighets enkät till deltagarna i Rivkraft störs av ett tekniskt problem. Vi jobbar på en lösning men det är nu oklart när enkäten kommer att fungera igen. MFD tackar för tålamod hos deltagarna.

Alla nyheter

Evenemang

Tidigare evenemang