• Bild på kråka som sitter på en blå vägskylt

  Så tillgänglig är staten 2015

  Resultaten från årets uppföljning av statsförvaltningens  tillgänglighetsarbete. Öppna jämförelser - Myndighetsuppföljning 2015.

  Till verktyget Öppna jämförelser

 • Sverigekarta

  E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

  Ny webbutbildning som underlättar arbetet för dig som är verksam i omsorgen.

  Gå utbildningen på kunskapsguiden.se

FN-flagga

Arbeta med FN-konventionen

Konventionen är grunden för hur offentliga sektorn ska arbeta för att genomföra funktionshinderspolitiken.

Folksamling

Rivkraft söker deltagare!

Rivkraft tar reda på hur politiska beslut påverkar människors vardag. Ta chansen att påverka funktionshinderspolitiken!

Uppdrag och projekt

Information om de regeringsuppdrag och projekt som vi på Myndigheten för delaktighet arbetar med.