• Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning CRPD

    Idag är det internationella FN-dagen

    Vi vill också fira att Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) fyller 10 år i år!

    CRPD fyller 10 år!

pil åt höger

Statliga myndigheter - uppföljning

Se och jämför statliga myndigheternas systematiska arbete med tillgänglighet.

Förstoringsglas - Symbolbild för Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning

Kommuner - uppföljning

Se och jämför kommuners och regionala kollektivtrafikmyndigheters arbete med tillgänglighet och delaktighet.

Malin Ekman Aldén

GD bloggar

Malin Ekman Aldén, vikarierande generaldirektör, bloggar om delaktighet och funktionsnedsättning.