Vad är delaktighet?

Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention ska både främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2018-05-04

  Nyttiga hundar kräver samverkan och vägledning

  Kommuner och landsting bör ta ett större ansvar kring hanteringen av assistanshundar. Det konstaterar Myndigheten för delaktighet, MFD, i en regeringsrapport. – Det finns många oklarheter i bland annat regelverk och tillämpning. Vi föreslår därför fler förbättringar som ska underlätta för alla parter, säger Arvid Lindén, utredare på MFD.

 • 2018-04-24

  Många hinder för att resa i kollektivtrafiken och med färdtjänst

  Det finns hinder i kollektivtrafiken och färdtjänsten som innebär att den inte är tillgänglig för alla resenärer med funktionsnedsättning. Det visar svaren från MFD:s undersökningspanel Rivkraft där 2 048 personer med funktionsnedsättning har svarat på frågor om resor.

 • 2018-04-20

  Ny film: så utformas ett samhälle för alla

  Att tänka rätt från början när produkter och tjänster ska utvecklas bidrar till att utforma samhället för så många som möjligt, oavsett deras funktionsförmåga. Men hur tänker man rätt? En ny film från Myndigheten för delaktighet förklarar vad universell utformning är och hur det kan bidra till ett samhälle med mångfald som grund.

Alla nyheter

Remissvar

Alla remissvar

Evenemang

 • Building Bridges Beyond Borders

  Två internationella nätverk samlas i Stockholm med visionen om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning den 28 maj till 1 juni.

 • Almedalen får scen för funktionshindersfrågor

  Under Almedalsveckan 2018 får funktionshinderfrågor en egen scen i Visby - Delaktighetsforum. Arrangören Myndigheten för delaktighet vill på så sätt rikta ett extra starkt ljus på frågorna.

Alla evenemang

GD bloggar

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet 2017-12-23

Utmaningar och steg framåt

Utmaningar och steg framåt

Alla blogginlägg