Vad är delaktighet?

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga, inom alla områden i samhället är centralt för funktionshinderspolitiken.

Delaktighet i korthet

Två personer sitter i ett klassrum och tittar på en tredje person som förklarar något med en handgest.

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

En pojke ser lycklig ut när han cyklar

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Senaste nyheterna

 • 2019-03-19

  Ny rapport och metodstöd främjar digital delaktighet

  För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället, krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighet, MFD:s, rapport Från digital teknik till digitalisering.

 • 2019-02-26

  Så ska EU-valet 2019 bli tillgängligt för fler

  Vid valet i september 2018 var många röstningslokaler inte fullt tillgängliga, vilket försvårade röstandet bland annat för personer med funktionsnedsättning. Nu ska flera aktörer, däribland MFD, arbeta för att tillgängligheten förbättras vid Europaparlamentsvalet i maj 2019.

 • 2019-02-22

  Samhället långt ifrån jämlikt för personer med funktionsnedsättning

  Införandet av funktionshinderspolitiken kan bli mer aktiv och träffsäker. Det visar Myndigheten för delaktighets årliga uppföljning av politiken. Den önskvärda utvecklingen mot jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället är inte synlig.

Alla nyheter

Evenemang

 • Barnrättsdagarna

  Kom och träffa oss på Barnrättsdagarna i Örebro den 9-10 april då vi berättar om vårt barnrättsarbete utifrån funktionshindersperspektivet.

 • Ingen ska lämnas utanför – men hur? Om funktionsnedsättning i biståndet

  Ett seminarium om hur vi får med funktionshindersfrågorna i det svenska biståndet i samarbete mellan Myndigheten för delaktighet, MFD, och Sida. MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén deltar som talare.

 • Delaktighetsdagen 2018

  Se film från konferensen Delaktighetsdagen 2018. Temat för dagen var FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den 5 december arrangerade MFD konferensen Delaktighetsdagen 2018 i Norrköping.

Alla evenemang

Remissvar

Alla remissvar

Pressmeddelanden

 • 2019-03-19 09:59:36

  Nytt metodstöd från MFD främjar digital delaktighet

  För att digital teknik ska göra det möjligt att självständigt kunna ta del av information, få tillgång till olika former av samhällsservice och delta fullt ut i samhället krävs en medvetenhet om digitaliseringens utmaningar. Det visar Myndigheten för delaktighets rapport Från digital teknik till digitalisering.

 • 2019-03-19 08:00:00

  Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

  Myndigheten för delaktighet, MFD, kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.

 • 2018-11-30 09:02:00

  Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv

  Reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. På många ställen leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet. Detta framgår av en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten som Myndigheten för delaktighet, MFD, har gjort.

Alla pressmeddelanden