• En rad med skottkärror.

  Öppna jämförelser

  Så tillgänglig är staten 2014. Uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete.

  Öppna jämförelser 2014

 • Generaldirektör Anne Holm Gulati tillsammans med medarbetare.

  Välkommen till Myndigheten för delaktighet!

  Myndigheten är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

  Om Myndigheten för delaktighet

FN-flagga

Arbeta med FN-konventionen

Konventionen är grunden för hur offentliga sektorn ska arbeta för att genomföra funktionshinderspolitiken.

Folksamling

Rivkraft söker deltagare!

Rivkraft tar reda på hur politiska beslut påverkar människors vardag. Ta chansen att påverka funktionshinderspolitiken!

Webbplatsen Kolla läget

Kolla läget!

Se och jämför kommuners och regionala kollektivtrafikmyndigheters arbete med tillgänglighet och delaktighet.