Vad är delaktighet?

Full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga, inom alla områden i samhället är centralt för funktionshinderspolitiken.

Delaktighet i korthet

Två kvinnor vid en dator. Illustration.

Arbete och försörjning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på jämlika villkor som andra.

Arbete och försörjning

Lärare och elever i en skolsal. Illustration

Utbildning

Personer med funktionsnedsättning får inte diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.

Utbildning

Barn i en simbassäng. Illustration.

Hälsa

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och får inte utsättas för diskriminering.

Hälsa

Närbild på händer som håller i mobil

Digital teknik

Digital teknik ger personer med funktionsnedsättning stora möjligheter till ökad delaktighet, aktivitet, självbestämmande och trygghet.

Digital teknik

En man i rullstol ska på ett tåg som står på perrongen. En kvinna står inne i tåget. Illustration.

FN:s konvention

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska garantera att personer med funktionsnedsättning kan leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

FN:s konvention

Händer som tolkar

Delaktig kommunikation

Teknik och bestämmelser när det gäller kommunikation för döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet.

Delaktig kommunikation

Senaste nyheterna

 • 2019-02-22

  Samhället långt ifrån jämlikt för personer med funktionsnedsättning

  Införandet av funktionshinderspolitiken kan bli mer aktiv och träffsäker. Det visar Myndigheten för delaktighets årliga uppföljning av politiken. Den önskvärda utvecklingen mot jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället är inte synlig.

 • 2019-02-15

  Hur pratar du med barn om tillgänglighet och delaktighet?

  Händer det att du behöver prata med barn om barns rätt till delaktighet och ett tillgängligt samhälle där alla har samma självklara plats? Och vad FN och olika myndigheter gör för att det ska bli så? Då kanske två nya tecknade filmer från Myndigheten för delaktighet kan vara till hjälp.

 • 2019-01-14

  FN-konventionen fyller 10 år!

  Idag, måndag 14 januari, är det tio år sedan FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige.

Alla nyheter

Evenemang

 • Delaktighetsdagen 2018

  Se film från konferensen Delaktighetsdagen 2018. Temat för dagen var FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den 5 december arrangerade MFD konferensen Delaktighetsdagen 2018 i Norrköping.

Alla evenemang

Remissvar

Alla remissvar

Pressmeddelanden

 • 2018-11-30 09:02:00

  Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv

  Reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. På många ställen leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet. Detta framgår av en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten som Myndigheten för delaktighet, MFD, har gjort.

 • 2018-09-21 08:00:00

  Trappsteg, trösklar och otydliga skyltar gjorde vallokaler otillgängliga

  Många röstningslokaler brast vad gäller tillgänglighet vid valet 2018. Det visar inventeringen av 191 lokaler runt om i landet som Myndigheten för delaktighet, MFD, låtit göra. Resultaten tyder på att det fortfarande finns mycket att förbättra innan alla medborgare, oavsett funktionsförmåga, har samma möjlighet att rösta.

 • 2018-08-29 08:30:00

  Lokaler för förtidsröstning långtifrån tillgängliga

  Myndigheten för delaktighet inventerar just nu tillgängligheten i röstningslokaler runt om i Sverige. De första resultaten tyder på att det finns brister som försvårar för den som ska rösta.

Alla pressmeddelanden