Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Stadsbild med riksdagshuset i motljus.

Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Med Fokus delaktighet kan myndigheter testa status för det strategiska tillgänglighetsarbetet. I verktyget finns det också stöd för att komma vidare i arbetet.

Fokus delaktighet består av frågor om hur myndigheter arbetar strategiskt med tillgänglighet. Områden som berörs är verksamhet, lokaler samt information och kommunikation. Kopplat till svaren görs en utvärdering med stöd för att utveckla arbetet vidare.

Tillgängliga myndigheter är en förutsättning för delaktighet och jämlikhet. Enligt förordningen (2001:526) har myndigheter ett särskilt ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken.

Testa tillgängligheten på er myndighet

Använd verktyget för att utvärdera och få mer stöd i arbetet med tillgänglighet. Svaren kommer inte att sparas eller användas av myndigheten.

Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Fokus delaktighet är utvecklad för att fungerar i moderna versioner av webbläsarna Google Chrome, Firefox, Edge eller Safari. Vår rekommendation är att inte använda webbläsaren Internet Explorer. 

Myndigheten för delaktighet följer upp myndigheterna varje höst

Varje höst följer Myndigheten för delaktighet upp myndigheternas arbete med tillgänglighet och delaktighet. Detta gör vi genom att skicka ut en enkätlänk till ledningen på alla myndigheter.

Från 2021 kommer uppföljningen utgå från samma frågor som i Fokus delaktighet.

Resultat från uppföljning av myndigheter 2020