Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
En kvinna med dolt ansikte sitter ned och knäpper händerna

Våldsförebyggande arbete

För att förebygga våld mot personer med funktionsnedsättning krävs ett utvecklat, utökat, långsiktigt och systematiskt arbete hos kommuner, regioner och myndigheter.

I arbetet mot våld runt om i landet finns det en vilja och goda initiativ att förebygga våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning.

Det handlar om att förebygga alla typer av våld, både fysiskt, psykiskt och sexuelle våld, men också hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Men överlag behöver kommuner, regioner och myndigheter mer kunskap och fler arbetssätt för att bidra till att färre utsätts. 

Förebyggande arbete handlar både om våldsutsatthet och våldsutövande; att personer inte ska bli utsatta för våld och att ingen ska utsätta någon annan för våld 

Förebyggande insatser

Här exempel på åtgärder som man kan använda för att förebygga våld.   

  • Att i förvaltningar ha personer som utbildar och handleder personalgrupper kring våld och våldsutsatthet.
  • Att använda sig av lågaffektivt bemötande som metod för att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder i exempelvis LSS-boenden. Metoden kan fungera lugnande i utmanande och akuta situationer mellan brukare och personal.   
  • Att använda sig av Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK, för personer som har svårt att förstå eller använda tal. Det skapar trygghet och minskar utmanande beteenden som riskerar leda till tvångs- och begränsningsåtgärder.
    Utbildning om AKK på Socialstyrelsens webbplats
  • Att utnyttja programmet Viktig Intressant Person (VIP) som används i kommuner och som består av gruppträffar där personer med intellektuella funktionsnedsättningar pratar om känslor, relationer och rättigheter. Många vet inte vad vad samtycke är eller att de har rätt att säga nej och stopp till olika handlingar.
     VIP-programmet på Eskilstuna kommuns webbplats
  • Att löpande samtala om sexualitet, samtycke och relationer i till exempel särskilda boenden och dagliga verksamheter.
  • Att erbjuda ett föräldraskapsstöd som är utformat efter föräldrars och familjers förutsättningar för att förebygga att våld uppstår inom familjen.   

Att förebygga våld - Introduktion till samtal

En film som kan användas i personalgrupper inom vård och omsorg som introduktion till samtal om att förebygga våld.

Skolan har en viktig roll

Skolan, inklusive särskola och specialskola, har också en viktig roll, både att förebygga att våld, mobbning och trakasserier uppstår i skolmiljön men också att rusta eleverna med kunskaper och insikter om sexualitet, samtycke och relationer.

Skolverket arbetar med att ta fram ett stöd till lärare i grundsärskolan som kommer att publiceras under våren 2023.