Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
 En kvinna rör sig mot en lokal för förtidsröstning. En roll up visar texten här kan du rösta

Initiativ för att främja valdeltagande

Kommuner i hela landet gör olika insatser för att främja valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning. Här finns exempel på kommuners och andra aktörers främjande åtgärder inför, under och efter valet.

Känner du till fler exempel? Hör gärna av dig till oss på info@mfd.se.

Göteborg stad

Göteborg stad satsar på VR-teknik för ökat valdeltagande. En simulerad upplevelse av vallokalen ska få fler att känna sig trygga och bekväma med att gå och röst.

Göteborgs satsar på VR-teknik för ökat valdeltagande

Västerås stad

I Västerås stad är det för fjärde valet i rad deltagare i daglig verksamhet som står för ett väloljat maskineri av praktiska sysslor, inför och efter valdagen.

Daglig verksamhet hjälper till inför valet

Umeå kommun

För att fler ska kunna delta i valen 2022 satsar Umeå kommun bland annat på nya valsedelställ och samverkan mellan förvaltningar.

Umeå satsar på nya valsedelställ och samverkan

Stockholm stad

Ett omfattande arbete pågår i Stockholms stad inför de allmänna valen i september när nära 600 vallokaler ska inspekteras och vid behov förbättras. För den som vill rösta men som själv inte kan ta sig till en vallokal finns ambulerande röstmottagning

Stockholm inventerar sina vallokaler

Studieförbundet vuxenskolan

De flesta med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte i allmänna val. För att ändra på detta gör Studieförbundet Vuxenskolan inför valet 2022 en ny stor satsning med studiecirklarna Mitt val runt om i landets kommuner. I fokus står demokrati och politik på lättförståelig svenska.

Studiecirklar utbildar i demokrati  

Visby kommun

Visby kommun samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och verksamheten Mitt val. Den syftar till att stärka intresset för och kunskapen om politik och val bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Visbys exempel har dokumenterats av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Om Visby och Mitt val på SKR:s webbplats

Halmstad kommun

Halmstad kommuns dagliga verksamhet har för deltagarna producerat två informationsvideos om valet och hur man röstar. Filmerna kan med fördel användas av fler verksamheter.

Så här röstar du (teckenspråkstolkad) version 1  på Youtube
Så här röstar du (teckenspråkstolkad) version 2 på Youtube

Göteborg stad

Göteborg stad har bytt ut valsedelställ som kräver att man måste stå för att nå alla valsedlar till sedelställ som inte är lika djupa. Därmed kan man också nå valsedlarna när man sitter, vilket är bra för personer som använder rullstol och de som inte kan stå längre stunder.  

Södertälje kommun

Södertälje kommun har personer med funktionsnedsättning som en prioriterad målgrupp i sin åtgärdsplan med aktiva åtgärder för att främja valdeltagandet i de allmänna valen 2022.

Åtgärdsplan främjat valdeltagande 2022 hos Södertälje kommun