Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
 En kvinna rör sig mot en lokal för förtidsröstning. En roll up visar texten här kan du rösta

Initiativ för att främja valdeltagande

Kommuner i hela landet gör olika insatser för att främja valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning. Här finns exempel på kommuners och andra aktörers främjande åtgärder inför, under och efter valet.

Känner du till fler exempel? Hör gärna av dig till oss på info@mfd.se.

Falu kommun

Falu kommun satsar särskilt på att höja valdeltagandet för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och i områden där folk röstar mindre.

Satsning på högre valdeltagande - inslag i P4-Dalarna

Om kommunens valambassadörer på Falu kommuns webbplats

Utbildningsradion (UR)

Varför ska jag rösta? Det är utgångspunkten för UR:s fyra avsnitt om allt man behöver veta om politik och demokrati inför valet. Avsnitten riktar sig till elever på gymnasiesärskolan och särvux. Vi möter personer med intellektuell funktionsnedsättning som berättar om hur de bidragit till vår demokrati och hur man kan vara med och påverka.

Varför ska jag rösta - UR:s webbplats

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har regeringens uppdrag att förbereda och genomföra skolvalet i samband med riksdagsvalet. I år har myndigheten ett särskilt fokus på att förmå särskolor och gymnasiesärskolor att delta, men också skolor i socioekonomiskt svaga områden, yrkesprogram och friskolor.

Särskolan till Skolval 2022

Nyhetstidningen 8 sidor

Nästan en miljon människor i Sverige utnyttjar inte sin rätt att rösta. Tidningen 8 Sidor vill ändra på det genom lättläst journalistik där fler får en chans att förstå vad som sker i samhället.

Lättlästa nyheter ska få fler att rösta

Täby kommun

Vid sju tillfällen har personer som tar del av olika insatser inom stöd och service från Täby kommun fått möjlighet att besöka ett valcafé. Syftet är att förbereda målgruppen inför det allmänna valet i september.

Succé för valcafé i Täby

Studieförbundet vuxenskolan

De flesta med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte i allmänna val. För att ändra på detta gör Studieförbundet Vuxenskolan inför valet 2022 en ny stor satsning med studiecirklarna Mitt val runt om i landets kommuner. I fokus står demokrati och politik på lättförståelig svenska.

Studiecirklar utbildar i demokrati  

På flera ställen genomförs studiecirkeln Mitt val med målgruppen utlandsfödda och i Värmland ser man en tydlig effekt.

Ökat valdeltagande genom studiecirklar

Södertälje kommun

Podcast, filmer, tidning, broschyrer, och valinformatörer. De är exempel på vad Södertälje kommun satsar på för att få fler att rösta i allmänna valen i höst.

Podcast och filmer inför valet

Södertälje kommun har personer med funktionsnedsättning som en prioriterad målgrupp i sin åtgärdsplan med aktiva åtgärder för att främja valdeltagandet i de allmänna valen 2022.

Åtgärdsplan främjat valdeltagande 2022 hos Södertälje kommun

Uppsala kommun

Kapade stålben, provval på äldreboenden och samråd med funktionsrättsrådet är bara några exempel på satsningar i Uppsala för att göra det möjligt för alla att rösta.

Tillgängliga val med kapade stålben och provval

Göteborg stad

Göteborg stad satsar på VR-teknik för ökat valdeltagande. En simulerad upplevelse av vallokalen ska få fler att känna sig trygga och bekväma med att gå och röst.

Göteborgs satsar på VR-teknik för ökat valdeltagande

Håbo kommun

I nära anslutning till valdagen ska Håbo kommun arrangera ett provval för daglig verksamhet och andra inbjudna.

Provval ska öka kunskapen inför valet

Västerås stad

I Västerås stad är det för fjärde valet i rad deltagare i daglig verksamhet som står för ett väloljat maskineri av praktiska sysslor, inför och efter valdagen.

Daglig verksamhet hjälper till inför valet

Umeå kommun

För att fler ska kunna delta i valen 2022 satsar Umeå kommun bland annat på nya valsedelställ och samverkan mellan förvaltningar.

Umeå satsar på nya valsedelställ och samverkan

Stockholm stad

Ett omfattande arbete pågår i Stockholms stad inför de allmänna valen i september när nära 600 vallokaler ska inspekteras och vid behov förbättras. För den som vill rösta men som själv inte kan ta sig till en vallokal finns ambulerande röstmottagning

Stockholm inventerar sina vallokaler

Visby kommun

Visby kommun samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och verksamheten Mitt val. Den syftar till att stärka intresset för och kunskapen om politik och val bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Visbys exempel har dokumenterats av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Om Visby och Mitt val på SKR:s webbplats

Halmstad kommun

Halmstad kommuns dagliga verksamhet har för deltagarna producerat två informationsvideos om valet och hur man röstar. Filmerna kan med fördel användas av fler verksamheter.

Så här röstar du (teckenspråkstolkad) version 1  på Youtube
Så här röstar du (teckenspråkstolkad) version 2 på Youtube