Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgängliga val

Stöd för att göra det möjligt för fler att delta i allmänna val
 En hand sträcker sig fram för att välja en valsedel

Allas rätt att rösta

Att rösta i allmänna val är en hörnsten i demokratin. Enligt vallagen ska väljarna ges goda möjligheter att rösta och det handlar bland annat om tillgänglighet.

Det finns inga formella, juridiska hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta. De hinder som finns beror bland annat på bristande tillgänglighet. Att arbeta med tillgänglighet innebär att redan från början utgå ifrån att människor har olika förutsättningar för att inte exkludera någon.

Valnämndens ansvar

Valnämnden i respektive kommun ansvarar för de lokaler som ska användas i allmänna val. Valnämnderna ansvarar också för den utbildning som är obligatorisk för alla röstmottagare, det vill säga de som har hand om vallokalen, som vid behov kan hjälpa väljare och som tar emot väljarnas röstsedlar.

Om vallagen på riksdagens webbplats

Tillgänglig information

Inför varje val är det viktigt att medborgarna kan informera sig om hur, var och när de kan rösta. I dag förmedlas ofta information på olika webbplatser, till exempel kommunens och länsstyrelsens. För att alla ska kunna tillgodogöra sig informationen är det avgörande att webbplatsen är tillgänglig.

Tillgängliga webbplatser handlar om hur webbplatsen med information om valet är utformad, att texterna är enkelt formulerade, med mera. Offentliga verksamheter ska följa webbriktlinjerna för digitala miljöer för offentlig sektor.

Fler kan också ta del av information om den går att få i alternativa format, till exempel på lättläst och teckenspråk.

Om webbriktlinjerna på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats

Odemokratiskt att utesluta människor

Åsa Strahlemo, förbundsordförande för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, pratar om orsaker till lägre röstdeltagande bland personer med funktionsnedsättning

Videoalternativ:

 

Alla har rätt att synas och höras

Amanda Malmberg, politiskt engagerad, berättar om rätten att vara politiskt engagerad och vara en av alla medborgare

Videoalternativ:

Demokratins utveckling

Ta del av hur möjligheten att delta i demokratin sett ut senaste århundrandet för personer med funktionsnedsättning? Här hittar du en kunskapssammanställning, filmer och en tidslinje. Dessutom kan du testa dina kunskaper.

Demokratin då och nu