Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Tunnelbaneperrong. Kvinna läser på informationstavla.

Stöd för att arbeta med tillgänglig information

Att information är tillgänglig ökar möjligheten att fler kan ta del av den. Här finns stöd att få för att göra informationen mer tillgänglig.

Som arbetsgivare handlar arbetet med tillgänglig information om att möjliggöra för att medarbetarna att kunna använda och ta till sig information. För en verksamhet med många besökare handlar det om att arbeta med tillgänglig information, både digitalt och fysiskt.
Tillgänglig information innebär bland annat att arbeta med interna system och tjänster som exempelvis intranät. Det kan också handla om att förbättra tillgängligheten på den externa webben och i e-tjänster och appar.

Andra delar som är bra att tänka på är att göra tillgängliga ljud- och videoproduktioner samt att hålla tillgängliga möten och konferenser.

Inventera om informationen är tillgänglig

För att kunna identifiera vilka brister som finns kan ett första steg vara att inventera tillgängligheten i verksamhetens information och kommunikation. Utifrån inventeringen går det lättare att prioritera och besluta om åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Arbeta med att göra informationen tillgänglig