Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Mobiltelefon visar teckenspråkstolk.

Teknik för kommunikation

Det finns flera tekniker och tjänster som kan underlätta direkt kommunikation med personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet.

Här har vi samlat grundläggande information om några av dessa tekniker och tjänster. Här finns också information om vart arbetsgivare kan vända sig för att få rådgivning och arbetshjälpmedel till en medarbetare.

Textbaserad kommunikation

Att kommunicera med text är användbart för de flesta personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet.

Exempel på teknik för distanskommunikation

  • e-post
  • totalkonversation
  • texttelefoni
  • SMS
  • chatt

Exempel på teknik för närkommunikation

  • SMS
  • chatt
  • tal-till-text

För korta och enkla vardagssituationer när det inte finns tolk fungerar det utmärkt att kommunicera med sms, chatt, skrivna lappar eller att använda tal-till-text program som återger det som sägs i text.

Tal-till-text

Det finns tekniker som gör det möjligt att omvandla talat språk till text via en dator, mobiltelefon och surfplatta.

Hur tal-till-text fungerar

Det är många faktorer som påverkar hur bra tekniken fungerar, bland annat är den olika bra på olika dialekter och talare. Framför allt innebär tekniken att den hörande personen kan göra sig förstådd när det inte går att använda andra hjälpmedel eller tolkar.

För en person med hörselnedsättning kan tal-till-text-teknik underlätta när tolk eller annan teknik inte finns tillgänglig eller inte fungerar som den ska. För en person som har teckenspråket som första språk kan det vara svårt att kommunicera via tal-till-text-teknik beroende på hur väl personen läser svenska (eller andra språk).

Tal-till-text-appar för mobiltelefoner går att köpa eller ladda ner gratis från till exempel appleverantörer. I en del surfplattor och mobiltelefoner finns tal-till-text-funktionen inbyggd och går att aktivera under inställningar.

Bildbaserad kommunikation

Bildbaserad kommunikation är bildtelefoni, eller videosamtal, där personerna kan se varandra när de kommunicerar.

Det finns både speciella hjälpmedel för bildtelefoni och bildtelefoniappar till vanliga datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Personer som använder teckenspråk kan också ringa bildtelefonisamtal till vanliga telefoner via bildtelefoni.net. Tekniken för bildtelefoni går också att använda för tolkning.

Totalkonversation

Totalkonversation är utrustning som fungerar som både bildtelefon och texttelefon, och ger möjligheter att blanda teckenspråk, tal och skriven text.

Hur fungerar totalkonversation

Med totalkonversation går det att själv välja kommunikationssätt beroende på vad som fungerar bäst i den aktuella situationen. En person som är döv och använder teckenspråk kan kommunicera med andra teckenspråkiga personer. En teckenspråkig person med dövblindhet kan kommunicera med en döv person. Personen med dövblindhet använder då teckenspråk och den döva personen skriver till personen med dövblindhet.

Hörande personer som ringer till en person som har totalkonversation gör det med vanligt telefonsamtal via någon av förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se.

Totalkonversation på webbplatsen e-kommunicera.nu

Teknik och hjälpmedel för personer med dövblindhet

Nya digitala verktyg och hjälpmedel bidrar till utökad delaktighet för personer med dövblindhet. Arbetsgivare och professionella kan vända sig till Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor där en expertgrupp finns för att ge råd och stöd. Webbplatsen har nyheter, tips, guider kring hjälpmedel och konsumentteknik.

Teknik & hjälpmedel på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågors webbplats

Tillgång till arbetshjälpmedel

Det är arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som ansvarar för att erbjuda en medarbetare arbetshjälpmedel. Utrustning för bildtelefoni, konsumentprodukter eller andra hörhjälpmedel (förutom hörapparater) kan betraktas som arbetshjälpmedel.

Arbetshjälpmedel från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan enligt förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga lämna ett ekonomiskt bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen under första anställningsåret, eller om medarbetaren har en anställning med stöd (då finns ingen tidsgräns). Bidraget kan lämnas till arbetsgivaren om det rör sig om omfattande och fasta hjälpmedel. Om bidraget rör individuella hjälpmedel kan det lämnas till medarbetaren.

Arbetsförmedlingen kan lämna bidrag upp till 100 000 kronor per år. Om det finns synnerliga skäl kan Arbetsförmedlingen bevilja anpassningar för högre belopp.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen på Arbetsförmedlingens webbplats

Arbetshjälpmedel från Försäkringskassan

Försäkringskassan kan enligt förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel lämna ett ekonomiskt bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen när en medarbetare har arbetat hos en arbetsgivare i mer än 12 månader.

Försäkringskassan beviljar bidrag upp till 50 000 kronor per år. Om det finns synnerliga skäl kan Försäkringskassan bevilja anpassningar för högre belopp.

Arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan