Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Tillgänglig arbetsmiljö

för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet
Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön. Här får arbetsgivare vägledning i att skapa en tillgänglig arbetsmiljö.
Teckentolkning framför dator.

Med rätt teknik och tjänster blir fler inkluderade på arbetsplatsen

Här hittar du som är chef, HR-specialist eller som arbetar med arbetsmiljöfrågor tips på teknik och tjänster som gör att fler kan kommunicera och ta del av information på arbetsplatsen.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska alla kunna delta på arbetsmarknaden och i arbetslivet på jämlika villkor.

För personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet kan det lätt uppstå hinder i arbetsmiljön när möjligheterna att kommunicera, ta del av information och att umgås med arbetskamrater är begränsade eller saknas på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är tillgänglig och har därmed en viktig roll i utformningen av en inkluderande och attraktiv arbetsplats.

Tillgänglig arbetsmiljö

En film om hur Pia Johnsson-Sederholm och Lukas Strid har förutsättningar att visa sin kompetens och utvecklas på sina arbetsplatser.

Videoalternativ:

Inspiration

Vi har intervjuat några arbetsgivare och anställda om deras erfarenheter av att göra en arbetsmiljö tillgänglig.  

Förstående chef och kollegor underlättar

Lukas en problemlösare

Pias arbetsgivare ser möjligheter och inte hinder

Checklista för att skapa en tillgänglig arbetsplats

I checklistan får arbetsgivare vägledning i hur de kan skapa en tillgänglig arbetsmiljö.

Checklista – att skapa en tillgänglig arbetsplats för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet