Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd för att främja en aktiv fritid

En aktiv och meningsfull fritid bidrar till självkänsla, gemenskap och delaktighet. Det har alla rätt till. Här hittar du tips, checklistor och inspirerande exempel för att främja en aktiv fritid i din kommun.

Kommunen har en viktig roll

Fritidsaktiviteter är en viktig pusselbit för ett hållbart samhälle. Här finns tips på vad din kommun kan göra för att främja en aktiv fritid för alla.

Att ha möjlighet till en meningsfull fritid är viktigt för alla människor. Fritidsaktiviteter ger både glädje i vardagen och kan dessutom stärka personens syn på sig själv och sin förmåga. Men alla har inte samma möjligheter att ägna sig åt kultur, idrott eller friluftsliv.

För personer med funktionsnedsättning kan det finnas många hinder, både i och utanför en fritidsaktivitet. Det kan till exempel handla om en lokal som saknar hiss eller att det är krångligt att ta sig till aktiviteten på egen hand. Därför behövs insatser som gör det möjligt för alla att ha en meningsfull och aktiv fritid. I det arbetet spelar kommunerna en viktig roll.

Ta del av tips och inspirerande exempel

Här beskriver vi betydelsen av en aktiv fritid och vad du som arbetar i en kommun kan göra för att främja den. Du hittar också konkreta exempel som du kan dra nytta av i ditt arbete.

Stödet bygger på kartläggningen Aktiv fritid som slutfördes under 2020 av Myndigheten för delaktighet.

Kartläggningen Aktiv fritid