Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Informationsmaterial tas fram

MFD ska ta fram information om stödinsatser och hjälpmedel för asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande från Ukraina. Arbetet görs i samarbete med andra myndigheter och funktionshinderorganisationer.

Funktionshinderorganisationer och myndigheter vittnar om bristfällig information om rätten till stödinsatser och hjälpmedel för asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande från Ukraina med funktionsnedsättning. 

Bland annat behövs mer och tillgänglig information om:

 • stödinsatser och hjälpmedel som finns i Sverige för personer med funktionsnedsättning
 • hur enskilda personer kan ansöka om stödinsatser och hjälpmedel.

Tillgång till stödinsatser och hjälpmedel är också viktigt för att alla ska kunna ta del av samhällsinformation, svenskundervisning och annan utbildning samt arbetsmarknadsförberedande insatser.

MFD leder arbetet med informationsmaterial

För att öka tillgången till tillgänglig information, kommer MFD att ta fram informationsmaterial som beskriver rätten till individuella stödinsatser och hjälpmedel för barn och vuxna asylsökande och nyanlända personer.

Innehållet i informationen testas av personer med egen erfarenhet av att komma som ny till Sverige med en funktionsnedsättning. Flera myndigheter och funktionshinderorganisationer har anmält intresse att delta i arbetet, och materialet kommer att översättas till nedanstående språk, och finnas i tillgängliga format.

 • Amhariska
 • Arabiska
 • Dari
 • Engelska
 • Franska
 • Somali
 • Svenska lättläst
 • Tigrinja
 • Ukrainska

Informationsmaterialets innehåll

 • Information om att asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande från Ukraina, som lever med funktionsnedsättning, har rätt till stödinsatser och hjälpmedel i Sverige.
 • Information om att alla har rätt till hälso- och sjukvård samt att utbilda sig, arbeta och delta i det demokratiska samhället. Många av dessa gäller även om man är ny i Sverige. 
 • Konkret och praktisk information om vilka stödinsatser och hjälpmedel som finns att ansöka om – och hur ansökan går till.