Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Att vara ny i Sverige

MFD har tagit fram en broschyr på olika språk för den som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning.

Informationsbroschyr

För den som har en funktionsnedsättning och är asylsökande, nyanländ eller har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är det en utmaning att få överblick över vilka stöd och hjälpmedel man kan ansöka om för att klara vardagen.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en broschyr på nio språk som visar på vilka insatser och hjälpmedel man kan ansöka om som ny i Sverige. Den heter "Information för dig som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning". Broschyren finns även på svenskt teckenspråk längre ned på sidan.

Vem får stöd av broschyren?

Man kan använda den när man:

  • söker arbete eller har fått ett arbete
  • söker en bostad eller har en bostad som behöver anpassas
  • behöver ekonomiskt stöd, för att man exempelvis inte kan arbeta på grund av sin funktionsnedsättning
  • behöver hälso- och sjukvård, tandvård eller hjälpmedel
  • vill studera eller har ett barn med funktionsnedsättning som ska börja skolan och som behöver stöd
  • behöver stöd i hemmet eller i vardagen.

Information på fler språk

Det går att ladda ner broschyren på dessa språk:

Broschyren som film med teckenspråk

I de här videorna ser du broschyren som svenskt teckenspråk. 

Broschyren är uppdelad i fyra avsnitt. Klicka på det avsnitt du vill se nedan.

Videoalternativ:

Broschyren har tagits fram i samarbete med Migrationsverket, Funktionsrätt Sverige, Independent Living Institute, Disabled Refugees Welcome och Newcomers with Disabilities. Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten och Barnombudsmannen har bidragit med kunskap. Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har sakgranskat.