Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Migranter med funktionsnedsättning

För och om personer med funktionsnedsättning som kommer till Sverige.

MFD har inlett ett arbete med att ta fram mer och förbättrade informationsmaterial för personer med funktionsnedsättning bland asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande från Ukraina.

Arbetet görs tillsammans med funktionshinderorganisationer och andra myndigheter.

Personer med funktionsnedsättning och egen erfarenhet av att komma som ny till Sverige är med och bidrar till innehållet.

MFD har även ett regeringsuppdrag att mot bakgrund av situationen i Ukraina, erbjuda aktivt stöd i funktionshindersrelaterade frågor till relevanta aktörer.

Regeringsuppdrag mot bakgrund av situationen i Ukraina