Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Metodstöd för strategi

Ett stöd för kommuner i arbetet med att utveckla funktionshinderspolitiska strategier.

Hur använder jag metodstödet för strategi i mitt arbete?

Metodstödet består av fyra delar som innehåller olika steg i arbetet med att ta fram en strategi. Använd delarna kronologiskt eller var för sig utifrån behov.

I stödet finns fakta, tips, exempel från andra kommuner och annat som ska hjälpa till i arbetet. Alla kommuner har olika förutsättningar och behov. Stödet syftar därför till att ni ska kunna välja vilka delar som passar för er att använda.

Hur ser arbetsprocessen ut?

Filmen beskriver hur arbetsprocessen ser ut när man tar fram en strategi.

Videoalternativ:

Stödet är utvecklat med strateger, samordnare och andra ansvariga i kommunen som primär målgrupp men delar i stödet kan också vara relevanta för andra aktörer som regioner eller myndigheter.

Med funktionshinderspolitisk strategi menar vi ett samlat dokument som styr arbetet med funktionshindersfrågorna. När vi i stödet använder begreppet strategi omfattar det även plan, program eller liknande.

Stödet går att använda till att formulera en övergripande strategi men också för att ta fram en strategi eller plan i en nämnd eller förvaltning.

Metodstödets utveckling

Metodstödet är utvecklat baserat på MFD:s kunskap och erfarenheter om funktionshinderspolitiken och i nära samverkan med ett par kommuner av olika storlek. Kommunerna har bidragit med mycket värdefull erfarenhet kring strategiarbetet och exempel på arbetssätt inom olika delar.

Vi ser inte stödet som något statiskt utan kommer att fortsätta utveckla innehållet i nära samverkan med ytterligare kommuner. På varje sida finns också en kommentarsfunktion där vi gärna tar emot synpunkter, tips eller inspel.

Tyck till om innehållet

Vi vill gärna veta vad ni tycker om stödet. Längst ner på stödets sidor ställer vi frågan "Hjälpte informationen dig?" Klicka på Ja om ni är nöjda och Nej om ni vill dela med er av synpunkter, tips och inspel.