Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Metodstöd för dialog

Ett stöd i arbetet med att föra dialog med personer med funktionsnedsättning.

Hur använder jag metodstödet i mitt arbete?

Metodstödet består av tre delar som innehåller olika steg i arbetet med att föra dialog. Använd delarna kronologiskt eller var för sig utifrån behov.

I stödet finns fakta, tips, exempel från andra kommuner och annat som ska hjälpa kommuner och regioner i arbetet. Alla kommuner har olika förutsättningar och behov, stödet syftar därför till att ni ska kunna välja vilka delar som passar för er att använda.

Metodstöd för dialog

Filmen presenterar de olika delarna i metodstödet för dialog

Videoalternativ:

Stödet är utvecklat med förtroendevalda och tjänstemän i kommun och region som primär målgrupp, men delar i stödet kan också vara relevanta för andra aktörer som regioner eller myndigheter.

Metodstödets utveckling

Metodstödet är utvecklat baserat på MFD:s kunskap och erfarenheter om funktionshinderspolitiken och i nära samverkan med ett par kommuner av olika storlek. Kommunerna har bidragit med mycket värdefull erfarenhet och exempel på arbetssätt inom olika delar.

Vi ser inte stödet som något statiskt utan kommer att fortsätta utveckla innehållet i nära samverkan med ytterligare kommuner och med regional och lokal funktionshindersrörelse.

Tyck till om innehållet

Vi vill gärna veta vad ni tycker om stödet. Längst ner på stödets sidor ställer vi frågan "Hjälpte informationen dig?" Klicka på Ja om ni är nöjda och Nej om ni vill dela med er av synpunkter, tips och inspel.

Metodstödet omfattar inte myndighetsutövning

Kommuner arbetar utifrån ett antal lagar som ställer krav på involvering, dialog och delaktighet för den enskilde. Några exempel är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skollagen. I dessa fall handlar det om myndighetsutövning.  Detta metodstöd omfattar inte hur kommuner ska involvera personer utifrån dessa lagar.

Behöver du stöd kring hur denna typ av involvering ska ske finns information hos till exempel Socialstyrelsen och Skolverket.