Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Introduktion till metodstöd om dialog och strategi

Metodstöden riktar sig främst till kommuner. De innehåller fakta, tips, exempel från olika kommuner och annat som är en hjälp i en kommuns arbete med delaktighet.

Alla kommuner har olika förutsättningar och behov. Därför kan ni välja att använda de delar som passar för er kommun att använda.

Stöden är utvecklade med kommuner som primär målgrupp, men de kan också vara relevanta för andra aktörer som regioner och myndigheter.

Lagkrav styr kommunerna

Det finns lagar som styr vissa delar av kommunernas arbete med att involvera personer med funktionsnedsättning.

Lagarna ställer krav på kommunerna att involvera och föra dialog med den enskilde för att skapa delaktighet. Några exempel är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skollagen. I dessa fall handlar det om myndighetsutövning och detta metodstöd omfattar inte hur kommuner ska involvera personer utifrån dessa lagar. Behöver du stöd kring denna typ av involvering finns information hos till exempel Socialstyrelsen och Skolverket.

Introduktion till metodstödet om dialog och strategi

Filmen presenterar hur metodstödet om dialog och strategi är uppbyggt.

Videoalternativ:

;