Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Metodstöd om dialog och strategi

Metodstöden riktar sig främst till kommuner. Stöden ger vägledning och tips i arbetet med att öka delaktigheten. Det finns ett stöd om att föra dialog med personer med funktionsnedsättning och ett om att ta fram strategier.

Vad innehåller metodstöden?

I stöden finns fakta, tips, exempel från olika kommuner och annat som kan hjälpa till i arbetet.

Alla kommuner har olika förutsättningar och behov. Därför kan ni välja att använda de delar som passar för er kommun att använda. Stöden är utvecklade med kommuner som primär målgrupp, men de kan också vara relevanta för andra aktörer som regioner och myndigheter.

Metodstöden är framtagna mot bakgrund av behov hos kommunerna som identifierats i en kartläggning som Länsstyrelserna genomfört. Länsstyrelserna har i uppdrag att i samarbete med Myndigheten för delaktighet att stödja regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. Metodstödet ska utgöra ett verktyg i detta arbete.

Introduktion till metodstödet om dialog och strategi

Filmen presenterar hur metodstödet om dialog och strategi är uppbyggt.

Videoalternativ: