Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök
Välfärdsteknik – en äldre kvinna håller i en mobiltelefon

Välfärdsteknik – ett verktyg för ökad delaktighet

Digital teknik kan användas som ett verktyg för att öka delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Ofta benämns sådan teknik för välfärdsteknik.

Välfärdsteknik kallas digital teknik som kan komplettera och ge stöd inom omsorgen om äldre och yngre personer med funktionsnedsättningar. Genom att använda tekniken kan trygghet, delaktighet, självständighet och självbestämmande öka för enskilda individer.

Välfärdsteknik består av olika digitala stöd som den enskilde kan använda när en fysisk eller kognitiv funktion sviktar. Det är därmed ett verktyg för individen men det kan också vara ett stöd för utveckling av arbetssätt och organisation inom omsorgen.

Tekniken kan bidra till att bättre använda resurserna och ta tillvara personalens kompetens. Den kan också förbättra arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal och skapa nya karriärvägar inom dessa yrken.

MFD:s arbete med välfärdsteknik

Myndigheten för delaktighet ska bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör välfärdsteknik. Vi har också under flera år haft större regeringsuppdrag inom området.

Uppdragen har främst inneburit att ge stöd till kommuner och andra aktörer genom att ta fram, tillhandahålla och sprida kunskap om välfärdsteknik. Uppdragen har också handlat om att främja innovativa tekniska lösningar, främst riktat till personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Välfärdstekniska lösningar och e-tjänster

Under 2020 har vi i uppdrag att ge stöd till kommuner med kunskap om hur välfärdstekniska lösningar kan bidra till ökad självständighet och delaktighet. Vi ska också stödja kommunerna med kunskap om hur e-tjänster kan utformas så att så många som möjligt kan använda dem.

Välfärdstekniska lösningar och e-tjänster

Stöd i arbetet

Myndigheten för delaktighet har tagit fram exempel på hur välfärdsteknik kan användas som stöd och verktyg.