Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök
Två händer och en tågbiljettautomat.

Tillgänglig och användbar digital teknik

En förutsättning för att så många som möjligt ska kunna ta del av digitala system, tjänster och produkter är att de är tillgängliga och användbara.

För att digital teknik ska bli tillgänglig och användbar behöver både offentliga och privata aktörer uppmärksamma möjligheterna och riskerna när de utformar och köper digitala system, tjänster och produkter.

Det kan innebära att tidigt identifiera vilka krav man ska ställa på tillgänglighet och användbarhet, exempelvis när man utformar en webbplats eller en app. Offentlig aktör behöver ställa kraven så tidigt som vid upphandlingen.

Det kan också innebära att tidigt involvera användarna i utformningen av digitala system, tjänster och produkter. Att utgå från användarnas behov ökar sannolikheten för att slutresultatet både blir tillgängligt och användbart. Risken för att behöva åtgärda tillgänglighetsbrister i efterhand minskar också.

MFD:s arbete

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att bidra till ökad kunskap om tillgänglighet. I detta arbete är digital teknik och digitalisering en viktig del.

Vi arbetar bland annat med att ta fram stöd till myndigheter, kommuner och regioner för arbetet med tillgänglighet. Vi deltar också i ett antal nätverk där vi samverkar andra aktörer för att främja den digitala tillgängligheten och möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att höja sin digitala kompetens.

Myndigheten för delaktighets instruktion (Riksdagens webbplats)

Stöd i arbetet

Stöd i arbetet med tillgänglighet och digital teknik.