Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök
En äldre kvinna och en flicka sitter vid ett köksbord och tittar på en mobiltelefon.

Digital inkludering genom digital teknik

Digital teknik kan skapa möjlighet för fler personer oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga, att ta del av samhällsutbudet. Genom detta kan inkludering och delaktighet skapas. Samtidigt kan ökad digitalisering leda till att grupper exkluderas.

Digitaliseringen och användningen av digital teknik i samhället kan bidra till att öka delaktighet och inkludering för personer med funktionsnedsättning. I den snabba digitaliseringen är det viktigt att människor får tillgång till och kan använda digitala system, tjänster och produkter. Annars ökar risken för exkludering.

Det digitala utanförskapet

Risken med den digitala utvecklingen, vare sig man utformar system, tjänster eller produkter, är att människor ställs utanför viktiga samhällsfunktioner. Det digitala utanförskapet kan kopplas till socioekonomiska faktorer som inkomst och utbildning. Den kan handla om grupper med dålig ekonomi eller låg utbildning som inte har möjlighet att ta del av tekniken.

Det digitala utanförskapet kan också kopplas till grupper som har svaga nätverk och svag koppling till samhället. De kan ibland sakna sociala nätverk, i form av personer runt omkring sig, som informellt kan ge stöd kring tekniken.

För att den digitala utvecklingen ska gynna så många som möjligt måste hänsyn tas till mänsklighetens mångfald. Risken finns annars att den digitala tekniken istället utestänger grupper av människor som tidigare har kunnat ta del av samhällsutbudet.

MFD:s arbete med digital inkludering

Vi ska verka för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor. Genom att bland annat följa upp skillnader i levnadsvillkor samt kartlägga och analysera utvecklingen i samhället uppmärksammar vi frågan om digital inkludering.

Myndigheten för delaktighets instruktion (Riksdagens webbplats)

Nödvändigt för en del - bra för alla

Ett hållbart samhälle är utformat utifrån medborgarnas olika förutsättningar och behov. Det som är nödvändigt för en del är bra för alla.

Videoalternativ:

Stöd i arbetet