Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
MFDs gd Malin Ekman Aldén diskuterar.

Uppdrag och verksamhet

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken. Detta gör vi genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer.

Vårt uppdrag är att verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktions­nedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för arbetet.

Vår verksamhet

För att genomföra vårt uppdrag följer och analyserar vi utvecklingen av arbetet inom funktionshindersområdet. Detta gör vi genom att titta på levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och offentliga aktörers arbete med tillgänglighet och delaktighet.

För att driva på utvecklingen inom funktionshindersområdet tar vi fram och sprider kunskap om hur hinder i samhället kan åtgärdas. Vi ger stöd till ansvariga aktörer för att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Vi genomför också särskilda regeringsuppdrag och svarar på remisser från regeringskansliet och andra myndigheter.

Myndighetens främsta målgrupp är statliga myndigheter, regioner och kommuner, men även näringslivet när det gäller rollen som arbetsgivare och producenter av produkter och tjänster.

Vi strävar efter att utveckla kunskap och ta fram stöd tillsammans med våra målgrupper. En utgångspunkt i arbetet är att hämta in människors egna erfarenheter av att möta hinder i samhället.

Lär dig mer om vårt uppdrag och vår verksamhet

Det går att läsa mer om Myndigheten för delaktighets uppgifter och ansvar i myndighetens instruktion och årliga regleringsbrev. I årsredovisningen summerar vi vår verksamhet. Den lämnas in till regeringen i februari varje år.

Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet på Riksdagens webbplats

Regleringsbrev för budgetåret 2022 för Myndigheten för delaktighet hos Ekonomistyrningsverket

Årsredovisning 2021